Malmö Nation har valt tre Karnevalsmajorer för VT22

Malmö Nation har valt tre Karnevalsmajorer för vårterminen 2022. Matilda Jansson (Personalansvarig, Lucas Adolfsson (Baransvarig) och Eric Hemmingsson (områdes- och dekoransvarig).

Malmö Nation meddelar härmed att tre Karnevalsmajorer har valts för vårterminen 2022:

  • Matilda Jansson (Personalansvarig)
  • Lucas Adolfsson (Baransvarig)
  • Eric Hemmingsson (Områdes- och dekoransvarig)

Valets beredning

Posterna lystes på nationens hemsida den 27 oktober 2021. Lysningen publicerades också på nationens Facebook och Instagram. Det var möjligt att skicka in förslag på lämpliga kandidater fram till den 7 november klockan 23.59

Valkommittén bestod av av Smilla Sandgren, Rasmus Broms och Arvid Gramer. Efter nomineringsstoppet så hölls intervjuer för posterna och därefter så bereddes valet inom kommittén och de sökandes för- och nackdelar beaktades.

När valkommittén fattat beslut om vilka som tilldelats respektive post så meddelades samtliga kandidater. Malmö Nation tackar alla sökande för visat intresse och är väldigt imponerade över den kompetens som finns bland våra medlemmar.

Med vänliga hälsningar, Malmö Nations Qurator och Kanrevalsgeneraler