gripen-black

Boende på Malmö Nation i Lund

Vill du bo på Lunds bästa nation?

Bo på Malmö Nation

Malmö Nation har 260 rum i sina fyra hus som är Gamla Huset, Casahuset, Mellanhuset och Städet. De flesta av rummen är korridorsrum där det finns ett gemensamt kök.

Av våra 260 rum är 60 av rummen dubbletter, i etage eller utrustade med pentry. Utöver våra boenden har vi även 90 parkeringsplatser. Våra hyror är bland de lägsta i Lund och vi har en god gemenskap i korridorerna.

student boende malmö nation

Ansök om boende

Vill du också bo på den bästa nationen i Lund? Här kan du göra en bostadsansökan som skickas till Husförmannen. Du kommer då ställas i kö och bli kontaktad vid tillfälle. Din ansökan är giltig i tre månader och därefter måste du uppdatera din ansökan. Alla fält är obligatoriska.

Andrahandsuthyrning

Det finns vissa regler som måste följas vid andrahandsuthyrning. Detta för att vi skall kunna upprätthålla kontroll över våra boende och fortsätta kunna erbjuda våra medlemmar och aktiva boende.

För att få hyra ut i andra hand måste följande punkter följas:

1. Du måste som förstahandshyresgäst fortfarande betala medlemsavgift till Malmö Nation 

2. Andrahandshyresgästen måste läsa i Lund och vara medlem i Malmö Nation. 

3. Du har fortfarande förstahandskontrakt och är därmed ansvarig för din hyresgäst och för att inbetalning av hyror görs i tid. Därför är det viktigt att du hyr ut till någon du litar på och att ni har ett skriftligt andrahandskontrakt.  

4. Husförmannen måste godkänna andrahandshyresgästen. För att detta skall ske krävs antingen att andrahandshyresgästen stått i kö en längre tid eller är aktiv i något av nationens utskott. 

 
 

 

Följande punkter avser uthyrning av bostad i en termin:

5. Om du ämnar hyra ut din bostad för att provbo tillsammans med en partner kommer Malmö Nations Bostäder att garantera dig en ny bostad för de fall samboskapet upphör. Följaktligen kommer inte förfrågningar av detta skäl godkännas då vi vill ge de som arbetat som Tjänstemän möjligheten att göra boendekarriär ( d v s flytta från korridorboende till pentry, etage eller dubblettvi6. För studier på annan ort måste en kopia på antagningsbesked skickas till husförmannen till dess att du kan styrka det med ett intyg. 

7. Läser du på annan ort ska du som avsikt att komma tillbaka till Lund och läsa vidare. 

8. För tillfälligt arbete vill vi ha ett intyg från arbetsgivaren som styrker din anställning under perioden. 

9. Andrahandskontrakt skall skrivas mellan mellan dig och hyresgästen, vilket husförmannen skall ha en kopia på.

Följande punkt avser uthyrning av bostad i ytterligare termin:
11. Kontraktet skrivs på en termin och kan förlängas till max två terminer under enbart följande omständigheter: – Förlängd praktik/utbytestermin vid uppvisande av studieintyg där du har som avsikt att komma tillbaka till Lund för dina studier.
 

Skriv ut, fyll i och lämna in följande blankett om ovan kriterier är uppfyllda:

Andrahandsuthyrning – Blankett
Andrahandsuthyrning – Policydokument

Uppsägning av lägenhet

Glöm inte att säga upp din lägenhet i tid. Om du avser att flytta ut den sista augusti skall uppsägningsblanketten vara Husförmannen tillhanda senast de siste juni. Blanketten finns att hämta på expeditionen.

Hyresavtal upprättas skriftligen. Hyrestiden är löpande och gäller fram till det månadsskifte till vilket uppsägning skett. Uppsägning skall ske till det månadsskifte som infaller tidigast 60 dagar efter uppsägning. Uppsägning som sker till den 1 september skall dock ha inkommit till Husförman senast den 30 juni samma år.

Uppsägningsblankett 

Uppsägning av parkeringskontrakt

En uppsägning av parkeringskontrakt ska ske skriftligen och skickas till husförmannen. Uppsägningen sker genom följande blankett.

Uppsägningsblankett (parkering)

WiFi: Guide för installation av router

Har du frågor gällande hur du installerar din router och ansluter den till nationens WiFi?

Klicka här för att ladda ned guiden.

Nationsvännen är nationens egen stödfunktion och kan hjälpa dig när du behöver ett extra stöd i livet. Vår nationsvän heter  Pelle Martinsson och är studentpastor vid Lunds universitet. Nationsvännens uppgift är i första hand att vara tillgänglig för samtal och rådgivning för nationsmedlemmar och aktiva.

Nationsvännen finns till för alla oavsett tro eller icke-tro och samtalet präglas av vad som är viktigt för dig som söker hjälp och stöd. 

Per har absolut tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Kontakt: pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu , 073-636 93 35