gripen-black

Styrelsen

Styrelsen för Malmö Nations Vänner

Ordförande

Direktör
Pehr Andersson
pehr.andersson@malmo.se

Vice ordförande

Malmö Nations Inspector Professor
Annika Björkdahl
annika.bjorkdahl@svet.lu.se

Sekreterare

Fil. Kand. Bo Wendt
bo_wendt@hotmail.com, 0733-162573

Suppleanter

Direktör
Carin Stolpe                                                         caroline@stolpe.com

Tim Littorin                                                    tim.littorin@gmail.com

Karin ”Kakan” Rahm Andersson                   98kar06@gmail.com

Ledamöter

Malmö Nations Qurator
Patrik Utterström
q@malmonation.com

Docent
Magnus Kenneby
magnus@kenneby.se, 0734-100104

Kerstin Lindell
kerstin.lindell@bona.com, 0736-557373

Direktör
Mats Leifland
mats.leifland@peab.se

Carl F Jönsson (Hicko)
carl.f.jonsson@carlf.se

Fredrik Andrén                                fredrik.kw.andren@gmail.com

Revisor

Civilekonom Peter Kullving
peter.kullving@telia.com