gripen-black

Styrelsen

Styrelsen för Malmö Nations Vänner

Ordförande

Direktör
Pehr Andersson
pehr.andersson@malmo.se

Vice ordförande

Malmö Nations Inspector Professor
Annika Björkdahl
annika.bjorkdahl@svet.lu.se

Sekreterare

Fil. Kand. Bo Wendt
bo_wendt@hotmail.com, 0733-162573

Suppleanter

Direktör
Curt F Jönsson (Nick)
curt.f.jonsson@carlf.se

Gunnar Almberg
gunnar.almberg@telia.com, 0706694366

Ledamöter

Malmö Nations Qurator
Filippa Lavré
q@malmonation.com

Docent
Magnus Kenneby
magnus@kenneby.se, 0734-100104

Kerstin Lindell
kerstin.lindell@bona.com, 0736-557373

Direktör
Mats Leifland
mats.leifland@peab.se

Carl F Jönsson (Hicko)
carl.f.jonsson@carlf.se

Revisor

Civilekonom Peter Kullving
peter.kullving@telia.com