Gripen-Malmö-Nation-Brand-Mark

Ansök om parkering

Vill du hyra en parkeringsplats på Malmö Nation? Via nedanstående formulär gör du en ansökan om parkering som skickas till Husförmannen. Du kommer då ställas i kö och bli kontaktad när det finns en parkeringsplats ledig för dig. Alla fält är obligatoriska.

 Uppsägning av parkeringsplats

Glöm inte att säga upp din parkering i tid. Uppsägning skall ske till det månadsskiffte som infaller tidigast 30 dagar efter uppsägning. Fyll i nedanstående uppsägningsblankett och lämna den till Husförmannen på expeditionen alternativt mejla den till Husförmannen på husforman@malmonation.com.

Uppsägningsblankett (parkering)

Cykelparkering

Vi har stora problem med övergivna samt felparkerade cyklar på nationen. Cyklar och andra fordon får inte tas in i något av husen, ej heller på balkonger, i korridorer eller i övriga gemensamma utrymmen. Emellanåt
omhändertas felparkerade cyklar, dock förvarnar vi alltid innan. Dessa förflyttas sedan till
nationens inomhusgarage. Om du cykel har blivit omhändertagen och du vill ha tillbaka den är du varmt välkommen att mejla husförmannen på husforman@malmonation.com. Cyklarna står förvarade i 6 månader sedan återvinns dem.