gripen-black

Stipendier

De stipendier Malmö Nation utlyser våren 2019 är: Thorild Dahlgrens resestipendium, Fru Hulda Almroths stipendium, Carl Åke Steinicks minnesfond samt Förste bibliotekarie Anders Malms stipendium.

Stipendierna lyses i slutet av varje termin, vanligtvis månadsskiftet till november samt månadsskiftet till maj.

Ansökan till dessa stipendier skall skickas in/lämnas till: Malmö Nation Östra Vallgatan 51, 223 61 Lund

gripen-black

Hur söker man stipendium?

Håll utkik på Malmö Nations Facebook sida när vi utlyser
våra stipendier, några på våren och några är på hösten. Här hittar
du lathund och vid ansökan/nominering skickar du det till nedanstående kontaktuppgifter.

Skicka in din nominering med motivation till:

pqe@malmonation.com

eller

ProQurator ekonomi
Östra Vallgatan 51
223 61 Lund

Förste bibliotekarie Anders Malms Stipendiefonds Ändamål

Utdelas till en i nationen inskriven studerande och skall företräde därvid givas till en studerande från Vemmenhögs härad och med nordiska språk, speciellt landsmålsforskning som huvudämne.

Fru Hulda Almroths Stiftelses Ändamål 

Utdelas till medlem av Malmö Nation med företräde för medicinstuderande.

Emils Qurriculum Vitae

Lars Emilson, kallad Emil, föddes i Malmö 1941. 20 år senare tog han sitt förnuft till fånga, började plugga i Lund och skrev in sig i Malmö Nation. Emil engagerade sig direkt i nationen. Styrelsen för ”Qulor till Emils Minne” P.S. Du kanske har funderat på namnet ”Qulor till Emils Minne”? Det kommer sig av att Emil sa ”kulor” om pengar. Och så var han Qurator, med Q. Och han gillade att ha kul. Ergo, ”Qulor till Emils Minne”. Qul, eller hur?

Om du känner att du, liksom Emil, har bidragit till studentlivet i
allmänhet och Malmö Nation i synnerhet är du välkommen att söka stipendiet Qulor till Emils minne. Det är öppen nominering så om
du själv inte vill söka kan du alltid nominera någon annan som du
anser förtjänar stipendiet. Under 2019 sker nomineringsförfarandet
mellan den 1:e februari till den 20:e mars.Stipendiet ges
företrädelsevis till medlem av Malmö Nation med långvarigt
engagemang, ansvarstagande och ledarskap i student- och
nationslivet, till en person som genom humor, talekonst och
studentikosa upptåg skapar trivsel bland övriga studenter.
Stipendiet delas ut på Malmö Nations Förstamajlunch och är ett av nationens största stipendier.

 

emil

Thorhild Dahlgrens Stiftelses Ändamål

Utdela ett eller flera stipendier till studieresor till nationsmedlemmar vilka med framgång bedrivit studier inom humanistiska, matematiska- naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, samhällsvetenskapliga eller statsvetenskapliga fakulteter vid Lunds Universitet eller Lunds Tekniska Högskola. Ansökningar från kvalificerad sökande som ägnar sig år matematik (ren eller tillämpad) bör i regel tillgodoses.

Carl Åke Steinicks Ändamål

Avkastningen skall årligen på förslag av nationen, såsom stipendium, tilldelas en medicine studerande som på ett förtjänstfullt sätt bedriver sina studier också ävenledes kan behöva ekonomisk hjälp för sin fortsatta utbildning.