gripen-black

Malmö Nations Historia

En introduktion om Malmö Nation och dess spännande historia i Lund

Nationen etablerades 1890

Nationsföreningarna i Lund bildades 1668, bara några år efter Universitetets tillkomst. Dessa föreningar såg lite annorlunda ut än idag och det naturliga valet av nation för de malmöitiska studenterna var på den tiden den Skånska Nationen. Allt eftersom åren gick och antalet studenter i Lund ökade, ansåg man att den Skånska Nationen, med sina då 200 medlemmar, var för stor för att kunna fylla sin funktion som studentnation. Detta resulterade i att man år 1833 bildade avdelningar inom den Skånska Nationen, där Malmö på så sätt blev en egen avdelning.

Fördubblat antal medlemmar

Femtiofem år senare hade Skånska Nationens medlemsantal mer än fördubblats vilket ledde till att Skånska Nationen upphörde att existera och istället skapades fem självständiga nationer, varav Malmö Nation blev en. Vid Nationens grundande fanns 100 medlemmar, däribland endast en studentska. Många av Nationens medlemmar bodde kvar hemma i Malmö, vilket försvårade sammanhållningen inom Nationen och som också gav Nationen beteckningen ”den resande Nationen”. Studenterna tog tåget in till Lund för att bedriva sina studier och för att leva studentliv. Då som nu träffades man i AF-borgen där man hade studentaftnar och fester.

malmö nation historia
Malmö nation på 1800-talet


Flytten till Lund

År 1931 fick Nationen ett eget tillhåll, nämligen Vallgården i Malmö. Då studierna, som tidigare präglats av självstudier under 1960-talet intensifierades, flyttade många studenter från Malmö till Lund och som resultat av detta flyttade även Malmö Nation till Lund under början av 60-talet.

Huset på Östra Vallgatan var det första av de tre nationshusen. Detta byggdes 1962, tätt följt av casahuset och mellanhuset som restes 1967. Idag har Malmö Nation nästan 3300 medlemmar och 300 av dessa är bosatta på nationen där man, som alla vet, får maximalt ut av nationslivet.

Bli delaktig i Lunds bästa nation!