gripen-black

Malmö Nations Vänner

Nya som gamla vänner möts för att diskutera studentlivets glädjeämnen. Välkommen till nationens alumniförening!

MNV – Malmö Nations Vänner

Välkommen till Malmö Nations Vänner, en organisation där vi hoppas att nya som gamla vänner kan mötas för att hitta information, kommunicera och dela med sig av det forna studentlivets glädjeämnen.

Här på hemsidan finner ni information om alumniföreningen samt uppdateringar om aktuella händelser. För er som inte har möjlighet att besöka nationen i Lund får ni här en möjlighet att se bilder från evenemang samt läsa vad som händer inom MNV.

Som medlem i Malmö Nations alumniförening Malmö Nations Vänner blir du anmodad till Nationens alla traditionella gillen. Dessa innefattar Vårbal och Första Majlunch på våren, samt Ålagille och Siste novemberlunch på hösten. Varje termin får man ett nyhetsbrev av sittande Qurator som uppdaterar vad som händer på nationen.

MNV har årsmöte på våren och åtföljs av en trevlig aktivitet samt middag där man får möjlighet att träffa gamla vänner, möta ny samt väcka nationsminnen till liv. MNV är ett nätverk både för äldre och yngre generation för att Malmö Nation för evigt skall finnas kvar i hjärtat!

malmö nations vänner mnv

Styrelsen består av:

– Ordförande Pehr Andersson

Ordinarie ledamöter är Kerstin Lindell, Magnus Kenneby, Fredrik Andrén, Mats Leifland och Carl F Jönsson

Suppleanter Tim Littorin, Carin Stolpe, ”Kakan” och två sittande MNV tjänstemän Axel Johnsson och Axel Modin

Vill du snacka minnen från Lund?

Är ni i Stockholm och vill fortfarande snacka lundeniska minnen om Malmö Nation, håll utskik efter MNV stockholms träffarna som kommer att annonseras här.

Är du intresserad av att vara generationsambassadör eller har andra förslag och initiativ? Tveka inte att kontakta Quratorn.

Får ni av någon anledning inte era anmodningar eller har övriga frågor så tveka inte att ta kontakt på mnv@malmonation.com.

Med Vänliga Hälsningar / Malmö Nations Quratel

MNV historia 

Malmö Nations Vänner bildades den 18 maj år 1966 i samband med att Malmö Nations Biblioteks- och samlingslokalers förening på Vallgården i Malmö hade upphört i och med rivningen av Vallgården i Malmö och därmed också dess passiva medlemmars förening.

Detta var under den tid då Malmö Nation flyttat sina lokaler till Lund, närmare bestämt Östra Vallgatan 51. I anslutning till det befintliga Gamla huset uppfört 1962, var de två nya husen på Stora Tomegatan under uppförande vid denna tid. Nationen ökade därmed sitt bostadsbestånd, men då medlemsantalet ständigt ökade och så även dess verksamhet var behovet av lokaler för fritidsverksamhet och studiesociala omsorger uppenbart.

Med anledning av detta hade Nationen liksom idag, behov av ett så stort och intensivt stöd som möjligt.

Ett led i denna strävan genomfördes genom att instifta en stödförening som då delvis ersatte Vallgårdsföreningen, Malmö Nations Vänner.

Det var initiativtagarnas strävan och varma förhoppning att såväl tidigare passiva Vallgårds-medlemmar som nya gynnare av Malmö Nation ville ansluta sig till föreningen för att därmed lämna Malmö akademiska ungdom ett välbehövligt stöd.

Axel Modin
MNV-tjänsteman
Axel Johnsson
MNV-tjänsteman