gripen-black

Quratelet

Quratelet består av fem stycken helarvoderade personer som tar paus i ett år under sin studietid för att ägna sig helhjärtat åt nationen. På dagarna tar de emot medlemmarna på expeditionen och annars ser de till att verksamheten fungerar och utvecklas. Tillsammans bildar dessa fem en stabil enhet som driver den dagliga verksamheten på Malmö Nation.

Filippa Lavre

Som Qurator är man ytterst ansvarig för hela verksamheten samtidigt som man är nationens ansikte och kontaktperson utåt mot universitet, myndigheter, gamla nationare mm. Till stor del finner ni mig sittande på expeditionen klistrad framför min mailbox, annars är jag ofta ute och springer på möten med Lunds övriga Quratorer och andra organisationer. Vill du komma i kontakt med mig, ring på 046-127802 eller skicka ett mail till q@malmonation.com

Else Änggård

Pro Qurator ekonomi är yttersta ansvarig för nationens ekonomi. PQE sköter budgetering och redovisning av nationens samtliga utskott, är ansvarig för nationens ekonomiska frågor samt beslutar om tilldelning av nationens olika stipendier. Vill du komma i kontakt med mig eller har du frågor så tveka inte på att höra av dig på pqe@malmonation.com 

Pro Qurator social är den som arbetar med de löpande verksamheterna, avtalen, inköp och främst alla funktionärer och tjänstemän på Malmö Nation. Har du några frågor så hör av dig till mig på pqs@malmonation.com eller 046-127802.

Albin Persson

Som Husförman sköter jag allt som har med våra bostäder att göra. Jag tar hand om bostadsansökningar och flyttar. Jag förhandlar med leverantörer och försöker se till att de gör vad de ska. Med 270 hyresgäster samt nästan 100 parkeringshyresgäster finns det alltid någon att diskutera med, och något att ordna, allt från stökiga korridorer, trasiga saker och obetalda hyror. Lättast att få information eller kontakt med mig är att maila till husforman@malmonation.com. Annars kan ni nå mig via telefon: 046-127816

Som Notarie är det mig de flesta medlemmar kommer i kontakt med. Jag är den ni ska vända er till när ni har allmänna frågor kring nationen samt våra aktiviteter. Jag ansvarar även för nationens marknadsföring och samarbeten så om ni har frågor kring detta så kan ni nå mig på notarie@malmonation.com eller 046-127802.

Quratelet

Quratelet består av fem stycken helarvoderade personer som tar paus i ett år under sin studietid för att ägna sig helhjärtat åt nationen. Tillsammans bildar dessa fem en stabil enhet som driver den dagliga verksamheten på Malmö Nation.

Läs mer

Kollegiet

Malmö nations seniorskollegium, kallat Kollegiet, är nationens styrelse. Kollegiet består av 10 förtroendevalda ledamöter tillsammans med sittande Quratel, Inspektor samt Proinspektor.

Läs mer

Valberedningen

Malmö nations valberedningen bereder valet av nya tjänstemän och nya quratelsmedlemmar. Valberedningen består av en ordförande och fyra ledamöter vilka har olika erfarenhet från de flesta av nationens utskott. Tryck för att läsa mer.

Läs mer