Gripen-Malmö-Nation-Brand-Mark 

Andrahandsuthyrning

Det finns vissa regler som måste följas vid andrahandsuthyrning. Detta för att vi skall kunna upprätthålla kontroll över våra boende och fortsätta kunna erbjuda boende till våra medlemmar och aktiva.

För att få hyra ut i andra hand måste följande punkter följas:

1. Du måste som förstahandshyresgäst fortfarande betala medlemsavgift till Malmö Nation 

2. Andrahandshyresgästen måste läsa i Lund och vara medlem i Malmö Nation. 

3. Du har fortfarande förstahandskontrakt och är därmed ansvarig för din hyresgäst och för att inbetalning av hyror görs i tid. Därför är det viktigt att du hyr ut till någon du litar på och att ni har ett skriftligt andrahandskontrakt.  

4. Husförmannen måste godkänna andrahandshyresgästen. För att detta skall ske krävs antingen att andrahandshyresgästen stått i kö en längre tid eller är aktiv i något av nationens utskott.

 

Följande punkter avser uthyrning av bostad i en termin:

5. Om du ämnar hyra ut din bostad för att provbo tillsammans med en partner kommer Malmö Nations Bostäder att garantera dig en ny bostad för de fall samboskapet upphör. Följaktligen kommer inte förfrågningar av detta skäl godkännas då vi vill ge de som arbetat som Tjänstemän möjligheten att göra boendekarriär (d.v.s flytta från korridorboende till pentry, etage eller dubblett). För studier på annan ort måste en kopia på antagningsbesked skickas till husförmannen till dess att du kan styrka det med ett intyg. 

7. Läser du på annan ort ska du som avsikt att komma tillbaka till Lund och läsa vidare. 

8. För tillfälligt arbete vill vi ha ett intyg från arbetsgivaren som styrker din anställning under perioden. 

9. Andrahandskontrakt skall skrivas mellan mellan dig och hyresgästen, vilket husförmannen skall ha en kopia på.

Följande punkt avser uthyrning av bostad i ytterligare termin:

10. Kontraktet skrivs på en termin och kan förlängas till max två terminer under enbart följande omständigheter:

–  Förlängd praktik/utbytestermin vid uppvisande av studieintyg där du har för avsikt att komma tillbaka till Lund för dina studier.

Skriv ut, fyll i och lämna in följande blankett om ovan kriterier är uppfyllda:

Andrahandsuthyrning – Blankett

Andrahandsuthyrning – Policydokument