Malmö Nations beslutslogg

Beslut 2022.11.30

På kollegiemötet den 30 november 2022 togs det beslut om att godkänna Kalendariet för VT23, budgeten för VT23 samt Kommunikationsplanerna för VT23. Filippa Lavré och Casper Kull beviljades även firmateckningsrätt för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Fanny Spindler Lagercrantz valdes till Kollegiets vice ordförande för VT23.

Det beslutades även om kollegiets undergrupper för kommande termin. 

Q-grupp: Filippa Lavré, Fanny Spindler Lagercrantz, Arvid Gramer, Rasmus Broms och Anna Blanca Zingmark. 
Ekonomigrupp: Else Änggård, Filippa Lavré, Casper Kull, Rasmus Broms, Fanny af Petersens, Truls Grafström, Lamin Jammeh
Verksam: Casper Kull, Filippa Lavré, Else Änggård, Truls Grafström, Lamin Jammeh, Filip Nyzell, Emma Stork Edhall
MoK: Lucas Adolfsson, Filippa Lavré, Daniel Baldhagen, Fanny Spindler Lagercrantz, Anna Blanca Zingmark
Husgrupp: Albin Persson, Filippa Lavré, Emma Stork Edhall, Daniel Baldhagen, Arvid Gramer, Fanny af Petersens
ValbValb: Fanny af Petersens (ordf.), Filip Nyzell, Lamin Jammeh, Filippa Lavré
DoA: Inspektor, Qurator, Husförman, Fanny Spindler Lagercrantz, Emma Stork Edhall
AFÖS: Lamin Jammeh, Anna Blanca Zingmark, Rasmus Broms
Heraldikum: Filippa Lavré, Else Änggård, Fanny Spindler Lagercrantz, Arvid Gramer, Daniel Baldhagen
Medaljgrupp: Else Änggård, Filippa Lavré, Fanny Spindler Lagercrantz, Arvid Gramer, Rasmus Broms
Stadgerevideringsgruppen: Filippa Lavré, Fanny Spindler Lagercrantz, Rasmus Broms, Fanny af Petersens
Ohms lag: Albin Persson, Filippa Lavré, Else Änggård, Annika Björkdahl, Fredrik Krüeger, Emma Stork Edhall, Filip Nyzell, Arvid Gramer 
Utvärderingsgruppen: Daniel Baldhagen, Truls Grafström, Anna Blanca Zingmark
Kollegiets representant till Trygghetsgruppen: Filip Nyzell

____________________________________________________________________________________________________________________

Beslut 2022.11.16

På kollegiemötet den 16 november 2022 togs det beslut om vilka tre personer som nominerades till stipendiet Jubelquratorns uppmuntring som kommer att delas ut under siste novemberlunchen.

Beslut 2022.10.26

På kollegiemötet den 26 oktober 2022 togs det beslut om att godkänna lysningen av tjänstemannaposterna för VT23 och HT23. 

 Beslut 2022.10.05

På kollegiemötet den 5 oktober 2022 togs det beslut om att köpa in 10 bord och 30 stolar till Casanova. Det är allas gemensamma ansvar att ta hand om borden så att de håller framöver.