Malmö Nations beslutslogg

 Beslut 2023.03.15
På kollegiemötet den 15 mars 2023 togs det beslut om att godkänna inköp av nya ljus till Casanova, inköp av en ny bil till nationen samt att godkänna Hanna Fehland till revisor för samförvaltningen av Malmö Nations stipendiepol.  Mötet rekommenderar även ansvarsfrihet för Kollegium och Quratel HT22 till nationsmötet. 

Beslut 2023.02.15
På kollegiemötet den 15 februari 2023 togs det beslut om att skapa en Medlems & Engagemangsgrupp som arbetar aktivt med en långsiktig plan för hur vi hittar nya medlemmar och främjar deras engagemang. 
Gruppen består av fyra kollegieledamöter: Daniel Baldhagen, Anna Blanca Zingmark, Lamin Jammeh och Filip Nyzell. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Beslut 2023.01.18

På kollegiemötet den 18 januari 2023 togs det beslut om att godkänna ny stadga, datum för biljettsläpp till vårbals- och valborgshelgen samt rådgivare för varje quratelare. 

Det beslutades även om projektgrupper för nuvarande termin.

Vårbalskommittén: Filippa Lavré, Else Änggård, Casper Kull, Lucas Adolfsson, Daniel Baldhagen, Rasmus Broms, Fanny af Petersen, Arvid Gramer

Valborgskommittén: Filippa Lavré, Else Änggård, Casper Kull, Lucas Adolfsson, Albin Persson, Anna Blanca Zingmark, Truls Grafström, Emma Edhall, Fanny Spindler Lagercrantz

Köksrenoveringsgruppen: Else Änggård, Casper Kull, Filippa Lavré, Albin Persson, Arvid Gramer, Truls Grafström, Filip Nyzell, Emma Edhall, Lamin Jammeh

____________________________________________________________________________________________________________________

Beslut 2022.11.30

På kollegiemötet den 30 november 2022 togs det beslut om att godkänna Kalendariet för VT23, budgeten för VT23 samt Kommunikationsplanerna för VT23. Filippa Lavré och Casper Kull beviljades även firmateckningsrätt för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Fanny Spindler Lagercrantz valdes till Kollegiets vice ordförande för VT23.

Det beslutades även om kollegiets undergrupper för kommande termin. 

ValbValb: Fanny af Petersens (ordf.), Filip Nyzell, Lamin Jammeh, Filippa Lavré
DoA: Inspektor, Qurator, Husförman, Fanny Spindler Lagercrantz, Emma Stork Edhall
AFÖS: Lamin Jammeh, Anna Blanca Zingmark, Rasmus Broms
Heraldikum: Filippa Lavré, Else Änggård, Fanny Spindler Lagercrantz, Arvid Gramer, Daniel Baldhagen
Medaljgrupp: Else Änggård, Filippa Lavré, Fanny Spindler Lagercrantz, Arvid Gramer, Rasmus Broms
Ohms lag: Albin Persson, Filippa Lavré, Else Änggård, Annika Björkdahl, Fredrik Krüeger, Emma Stork Edhall, Filip Nyzell, Arvid Gramer 
Utvärderingsgruppen: Daniel Baldhagen, Truls Grafström, Anna Blanca Zingmark
Kollegiets representant till Trygghetsgruppen: Filip Nyzell

____________________________________________________________________________________________________________________

Beslut 2022.11.16

På kollegiemötet den 16 november 2022 togs det beslut om vilka tre personer som nominerades till stipendiet Jubelquratorns uppmuntring som kommer att delas ut under siste novemberlunchen.


Beslut 2022.10.26

På kollegiemötet den 26 oktober 2022 togs det beslut om att godkänna lysningen av tjänstemannaposterna för VT23 och HT23. 

 Beslut 2022.10.05

På kollegiemötet den 5 oktober 2022 togs det beslut om att köpa in 10 bord och 30 stolar till Casanova. Det är allas gemensamma ansvar att ta hand om borden så att de håller framöver.