Beslutslogg

Malmö Nations beslutslogg

 
Beslut 2024.03.13

Under kollegiemötet den 13 mars 2024 beslutade kollegiet om att lysa 3 stycken Höstgeneraler inför HT24. Det togs även beslut om att beställa in nya nationsslipsar och att utöka fotoutskottets funktionärer från 10 till 15 stycken.

Beslut 2024.02.14
På kollegiemötet den 14 februari 2024 beslutade kollegiet bland annat att välja Qurator Patrik Utterström, Husförman Olga Änggårdh och kollegieledamot Fredrik Åkesson till bevakare av brunnshög. Under mötet godkändes även den justerade biljettfördelningen inför Vårbalshelgen och Valborgsyran. Med justeringar godkändes budgeten för Vårbalen och Valborgsyran. Budgeten för Tandem klubbades även igenom såsom den var presenterad. Kollegiet tog också beslut om att byta kassasystem.
Beslut 2024.01.17
På kollegiemötet den 17 januari 2024 togs beslut om datum för biljettsläpp till Valborgsyran och Vårbalshelgen.
Beslut 2023.12.06

På kollegiemötet den 6 december 2023 togs det beslut att godkänna budgeten för VT24, Kommunikationsplanerna för VT24, samt Quratelsprojektet VT24. Patrik Utterström och Hampus Ungesson beviljades även firmateckningsrätt för perioden 2024-01-01 – 2024-12-31. Rasmus Broms valdes till Kollegiets vice ordförande för VT24.

Det beslutades även om kollegiets undergrupper för kommande termin.

ValbValb: Lamin Jammeh (ordf.), Sara Moberg, Erik Bergtoft, Patrik Utterström
DoA: Inspektor, Qurator, Husförman, Filippa Lavré, Rasmus Broms
AFÖS: Sara Moberg, Erik Bergtoft, Rasmus Broms
Heraldikum: Patrik Utterström, Jacob Tjerneld, Filippa Lavré, Else Änggård, Rasmus Broms
Medaljgrupp: Jacob Tjerneld, Patrik Utterström, Filippa Lavré, Else Änggård, Rasmus Broms
Vårbalskommittén: Patrik Utterström, Jacob Tjerneld, Hampus Ungesson, Ebba Rosengren, Filippa Lavré, Lucas Adolfsson, Else Änggård, Casper Kull

Valborgskommittén: Patrik Utterström, Jacob Tjerneld, Hampus Ungesson, Ebba Rosengren, Olga Änggård, Filippa Lavré, Lamin Jammeh, Lucas Adolfsson, Fredrik Åkesson

Renoveringsgruppen: Patrik Utterström, Jacob Tjerneld, Hampus Ungesson, Olga Änggård, Casper Kull, Albin Persson, Rasmus Broms och Fredrik Åkesson

SBgruppen: Patrik Utterström, Jacob Tjerneld, Ebba Rosengren, Filippa Lavré, Erik Bergtoft, Lamin Jammeh

Trygghetsrepresentant från Kollegiet: Filippa Lavré

Beslut 2023.10.05

På kollegiemötet den 25 oktober 2023 togs det beslut om att godkänna det uppdaterade reglementet för nationens tjänstemannaposter, Kalendariet för VT24, Lysningen av tjänstemannaposterna för VT24 och HT24 samt förslaget om att Eventeriet ska struktureras om och bli två lag. Mötet rekommenderar även nationsmötet att godkänna budget och budgetutfall för VT23 samt bevilja ansvarsfrihet för Nationskollegiet och Quratelet under VT23.  

Beslut 2023.08.30

På kollegiemötet den 30 augusti 2023 togs det beslut om att godkänna budgeten för Höstyran 2023. 

Beslut 2023.05.31

På kollegiemötet den 31 maj 2023 togs det beslut om att godkänna Kalendariet för HT23, budgeten för HT23, Quratelsprojektet för HT23 samt Kommunikationsplanerna för HT23. Jacob Tjerneld beviljades även firmateckningsrätt för perioden 2023-07-01 – 2023-06-30. Rasmus Broms valdes till Kollegiets vice ordförande för HT23.

Det beslutades även om kollegiets undergrupper för kommande termin.

ValbValb: Lamin Jammeh (ordf.), Filip Nyzell, Anna Blanca Zingmark, Filippa Lavré

DoA: Inspektor, Qurator, Husförman, Rasmus Broms, Emma Stork Edhall

AFÖS: Sara Moberg, Fredrik Åkesson, Rasmus Broms

Heraldikum: Filippa Lavré, Jacob Tjerneld, Else Änggårdh, Rasmus Broms, Anna Blanca Zingmark

Medaljgrupp: Jacob Tjerneld, Filippa Lavré, Else Änggårdh, Rasmus Broms, Lucas Adolfsson

Höstyrakommittén: Filippa Lavré, Jacob Tjerneld, Casper Kull, Ebba Rosengren, Albin Persson, Else Änggårdh, Fredrik Åkesson, Lucas Adolfsson, Anna Blanca Zingmark

Renoveringsgruppen: Casper Kull, Jacob Tjerneld, Albin Persson, Filippa Lavré, Lamin Jammeh, Arvid Gramer, Sara Moberg, Emma Edhall

Beslut 2023.04.05
På kollegiemötet den 5 april 2023 togs det beslut om att slå ihop IT och Hemsida till en gemensam tjänstemannapost, att tillsätta ytterligare en Boulangeritjänsteman samt att ”Renoveringsgruppen” ska arbeta med ett helhetsperspektiv gällande alla renoveringar. 
Beslut 2023.03.15
På kollegiemötet den 15 mars 2023 togs det beslut om att godkänna inköp av nya ljus till Casanova, inköp av en ny bil till nationen samt att godkänna Hanna Fehland till revisor för samförvaltningen av Malmö Nations stipendiepol.  Mötet rekommenderar även ansvarsfrihet för Kollegium och Quratel HT22 till nationsmötet. 
Beslut 2023.02.15
På kollegiemötet den 15 februari 2023 togs det beslut om att skapa en Medlems & Engagemangsgrupp som arbetar aktivt med en långsiktig plan för hur vi hittar nya medlemmar och främjar deras engagemang. 
Gruppen består av fyra kollegieledamöter: Daniel Baldhagen, Anna Blanca Zingmark, Lamin Jammeh och Filip Nyzell. 
Beslut 2023.01.18

På kollegiemötet den 18 januari 2023 togs det beslut om att godkänna ny stadga, datum för biljettsläpp till vårbals- och valborgshelgen samt rådgivare för varje quratelare.

Det beslutades även om projektgrupper för nuvarande termin.

Vårbalskommittén: Filippa Lavré, Else Änggård, Casper Kull, Lucas Adolfsson, Daniel Baldhagen, Rasmus Broms, Fanny af Petersen, Arvid Gramer

Valborgskommittén: Filippa Lavré, Else Änggård, Casper Kull, Lucas Adolfsson, Albin Persson, Anna Blanca Zingmark, Truls Grafström, Emma Edhall, Fanny Spindler Lagercrantz

Köksrenoveringsgruppen: Else Änggård, Casper Kull, Filippa Lavré, Albin Persson, Arvid Gramer, Truls Grafström, Filip Nyzell, Emma Edhall, Lamin Jammeh

Beslut 2022.11.30

På kollegiemötet den 30 november 2022 togs det beslut om att godkänna Kalendariet för VT23, budgeten för VT23 samt Kommunikationsplanerna för VT23. Filippa Lavré och Casper Kull beviljades även firmateckningsrätt för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Fanny Spindler Lagercrantz valdes till Kollegiets vice ordförande för VT23.

Det beslutades även om kollegiets undergrupper för kommande termin.

ValbValb: Fanny af Petersens (ordf.), Filip Nyzell, Lamin Jammeh, Filippa Lavré
DoA: Inspektor, Qurator, Husförman, Fanny Spindler Lagercrantz, Emma Stork Edhall
AFÖS: Lamin Jammeh, Anna Blanca Zingmark, Rasmus Broms
Heraldikum: Filippa Lavré, Else Änggård, Fanny Spindler Lagercrantz, Arvid Gramer, Daniel Baldhagen
Medaljgrupp: Else Änggård, Filippa Lavré, Fanny Spindler Lagercrantz, Arvid Gramer, Rasmus Broms
Ohms lag: Albin Persson, Filippa Lavré, Else Änggård, Annika Björkdahl, Fredrik Krüeger, Emma Stork Edhall, Filip Nyzell, Arvid Gramer
Utvärderingsgruppen: Daniel Baldhagen, Truls Grafström, Anna Blanca Zingmark
Kollegiets representant till Trygghetsgruppen: Filip Nyzell

Beslut 2022.11.16

På kollegiemötet den 16 november 2022 togs det beslut om vilka tre personer som nominerades till stipendiet Jubelquratorns uppmuntring som kommer att delas ut under siste novemberlunchen.

Beslut 2022.10.26

På kollegiemötet den 26 oktober 2022 togs det beslut om att godkänna lysningen av tjänstemannaposterna för VT23 och HT23. 

 Beslut 2022.10.05

På kollegiemötet den 5 oktober 2022 togs det beslut om att köpa in 10 bord och 30 stolar till Casanova. Det är allas gemensamma ansvar att ta hand om borden så att de håller framöver.