gripen-black

Kontakta oss

Hitta kontaktuppgifter till nationens olika områden

Kontaktuppgifter

Östra Vallgatan 51, 223 61 Lund

För att komma till Malmö Nations Expedition:             Ring nummer 046-127802

expen@malmonation.com

Öppettider:

Mån-Fre 11.00-14.00

Lördag 12.00-13.00 

_______

Kontaktuppgifter till administrationen finner du nedan. För kontaktuppgifter till specifika utskott gå in på deras respektive sida.

Kollegiet

Valberedningen

 

MALMÖ NATIONS TRYGGHETSGRUPP

Trygghetsgruppen arbetar proaktivt för att förbättra situationen för alla medlemmar på nationen och ska fungera som en stöttepelare om en medlem har problem och få vägledning till rätt person och/eller instans.

Trygghetsgruppen består av representanter från nationens alla led: styrelse, tjänstemannakår och funktionärskår samt en boenderepresentant. Detta för att alla ska känna att de kan höra av sig till trygghetsgruppen och känna att deras röst blir hörd. Trygghetsgruppen ska vara en alternativ väg att gå om en person inte vet vem den ska meddela.

Vid en allvarlig incident bör du anmäla detta direkt till Qurator (qurator@malmonation.com) eller via det anonyma anmälningsformuläret på hemsidan.

Qurator

Eftersom Quratorn är ytterst ansvarig för nationen innebär det även att denne i förlängningen är ansvarig för våra medlemmar. Har du varit med om någonting allvarligt eller obehagligt på nationen ska du kontakta Quratorn.

Är det så att du vill göra en anmälan till nationens Disciplin- och Attitydsnämnd gör du det till Quratorn, men om du vill vara anonym kan du även göra det via vårt anonyma anmälningsformulär. Tänk dock på att det kan vara svårt för oss att gå vidare i ärenden rörande personangrepp eller likande, om det inte finns kontaktuppgifter till den som blivit berörd.

Qurator@malmonation.com

PROQURATOR EKONOMI

Har du frågor rörande ekonomiska frågor, t.ex. kring nationens stipendier hör du av dig till PQE.

Pqe@malmonation.com

 

PROQURATOR Social

PQS ansvarar för vår verksamhet samt våra funktionärer och tjänstemän. Har du verksamhetsrelaterade frågor t.ex. som leverantör eller grossist hör du av dig till PQS.

Pqs@malmonation.com

 

Notarie

Är du intresserad av att inleda ett samarbete med oss, har frågor om ditt nationsmedlemskap eller kanske sugen på att boka en sittning hör du av dig till mig. Om du har en allmän fråga är det även Notarien du kontaktar.

Notarie@malmonation.com

 

Husförman

Är du intresserad av att bo på nationen, fyll i bostadsansökan! Behöver du hjälp av vaktmästaren, t.ex. om elementet inte fungerar som det ska eller om ett lamphölje gått sönder kontaktar du vår vaktmästare. Har du några övriga frågor om ditt boende så maila Husförmannen eller kom ner under expeditionens öppettider.

Husforman@malmonation.com

 

Malmö Nationsvän Pelle Martinsson

MALMÖ NATIONSVÄN PELLE MARTINSSON

– Någon att prata med om det som är viktigt för dig. Nationsvännen är nationens egen stödfunktion och kan hjälpa dig när du behöver ett extra stöd i livet. Vår nationsvän heter Pelle Martinsson och är studentpastor vid Lunds universitet. Nationsvännens uppgift är i första hand att vara tillgänglig för samtal och rådgivning för nationsmedlemmar och aktiva. Nationsvännen finns till för alla oavsett tro eller icke-tro och samtalet präglas av vad som är viktigt för dig som söker hjälp och stöd. Pelle har absolut tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Kontakt: .pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu  073-636 93 35

 

Summary in english

Our Nation friend at Malmö nation is Student Chaplain Pelle. You can contact him if you are facing dilemmas in life, if you are down or if you just need someone to talk to. Pelle has a professional obligation to observe absolute confidentiality, talking to him is free of charge and you don’t have to be religious.