Gripen-Malmö-Nation-Brand-Mark

Malmö Nations Trygghetsgrupp

Malmö Nations Trygghetsgrupp finns till för att hjälpa malmöiter att navigera den något annorlunda vardag som studentlivet för med sig. Gruppen verkar för att förbättra medlemmarnas känsla för nationen som en trygg punkt i tillvaron. Den arbetar som ett självständigt organ och håller ögonen öppna för orättvisor och sammanhang där människor kan fara illa. Gruppen arbetar med trygghetsskapande åtgärder för nationens medlemmar och boende. Det kan vara allt från att hjälpa nationen med förbättringar i verksamheten till att bjuda in medlemmarna till föredrag av olika organisationer.

Trygghetsgruppen finns även som bollplank och stöttepelare om du behöver stöttning och rådgivning till vart du kan vända dig vid behov. Trygghetsgruppen består av representanter från Kollegiet, tjänstemannakåren, funktionärskåren samt en boende. 

Vid varje klubbverksamhet har nationen även tillsatta Trygghetsgripar som står utanför nattklubben i gula jackor. Dessa finns för att alla våra besökare ska känna sig trygga när de går hem efter en kväll nere på vårt kära Casanova. Deras främsta fokus är att du och dina vänner ska känna sig trygga och finns alltid där för att besvara ifall ni har några frågor eller funderingar, samt om du eller din kompis behöver någon som följer er hem efter kvällen. 

Trygghetsgruppen har tystnadsplikt och kan nås via: trygg@malmonation.com