gripen-black

Kollegiet

Läs mer om Malmö Nations seniorskollegium

Kollegiet

Malmö nations seniorskollegium, kallat Kollegiet, är nationens styrelse. Kollegiet består av 10 förtroendevalda ledamöter tillsammans med sittande Qurator, Proqurator Ekonomi, Proqurator Social, Notarie, Husförman, Inspektor samt Proinspektor. Tillsammans arbetar Kollegiet ofta långsiktigt och har i uppdrag att fatta så strategiska beslut som möjligt för nationen. Arbetet utförs dels i plenum genom möte var tredje vecka och dels i undergrupper som alla har olika uppgifter. Varje undergrupp är kopplad till respektive quratelsmedlem och dess främsta arbetsuppgift. I kollegiet gör vi allt ifrån att lägga budgetar, planera stora evenemang för våra medlemmar, utvärdera verksamheterna, se över nationens stadgar, diskutera traditioner och planera marknadsföringskampanjer.

De 10 förtroendevalda ledamöterna fungerar också som en länk mellan nationens tjänstemän och quratelet. Dessa ledamöter kan du därför vända dig till om du har några tankar eller funderingar kring ditt utskott eller den övriga verksamheten på nationen. Till kollegiet kan du också vända sig om du har idéer kring hur vi kan fortsätta att utveckla vår nation och dess verksamheter. Tveka aldrig att höra av dig till oss – era idéer är viktiga för nationens utveckling! Vi har självklart tystnadsplikt.

Om du vill komma i kontakt med kollegiet gör du det lättast via vår mail kollegiet@malmonation.com. Det är endast vi i kollegiet som har tillgång till den vilket innebär att Quratelet inte kan läsa den.

Emma Stork Edhall
Kollegiet
Fredrik Åkesson
Kollegiet
Arvid Gramer
Kollegiet
Rasmus Broms
Vice-Ordförande i Kollegiet
Sara Moberg
Kollegiet
Filip Nyzell
Kollegiet
Anna Blanca Zingmark
Kollegiet
Lamin Jammeh
Kollegiet
Lucas Adolfsson
Kollegiet
Else Änggårdh
Kollegiet

Quratelet

Quratelet består av fem stycken helarvoderade personer som tar paus i ett år under sin studietid för att ägna sig helhjärtat åt nationen. Tillsammans bildar dessa fem en stabil enhet som driver den dagliga verksamheten på Malmö Nation.

Läs mer

Kollegiet

Malmö nations seniorskollegium, kallat Kollegiet, är nationens styrelse. Kollegiet består av 10 förtroendevalda ledamöter tillsammans med sittande Quratel, Inspektor samt Proinspektor.

Läs mer

Valberedningen

Malmö nations valberedningen bereder valet av nya tjänstemän och nya quratelsmedlemmar. Valberedningen består av en ordförande och fyra ledamöter vilka har olika erfarenhet från de flesta av nationens utskott. Tryck för att läsa mer.

Läs mer