Vår nationvän

Nationsvännen är nationens egen stödfunktion och kan hjälpa dig när du behöver ett extra stöd i livet. Vår nationsvän heter Pelle Martinsson och är studentpastor vid Lunds universitet. Nationsvännens uppgift är i första hand att vara tillgänglig för samtal och rådgivning för nationsmedlemmar och aktiva.

Nationsvännen finns till för alla oavsett tro eller icke-tro och samtalet präglas av vad som är viktigt för dig som söker hjälp och stöd. 

Pelle har absolut tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Kontakt: pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu , 073-636 93 35