gripen-black

Medlem i MNV

Bli medlem, ung som gammal

MNV medlemsskap

Som medlem i Malmö Nations Vänner blir du anmodad till Nationens alla traditionella gillen. Dessa innefattar Vårbal och Första Majlunch på våren, samt Ålagille och Siste novemberlunch på hösten. Ta del av våra brev, där de lundensiska och malmöitiska aktualiteterna vädras. 

MNV har årsmöte på våren och åtföljs av en trevlig aktivitet samt middag där man får möjlighet att träffa gamla vänner, möta ny samt väcka nationsminnen till liv. MNV är ett nätverk både för äldre och yngre generation för att Malmö Nation för evigt skall finnas kvar i hjärtat!

malmö nations vänner mnv

Bli medlem i Malmö Nations Vänner

​​gripen-black

Årsmedlemskap

250 kr för medlemskap i ett år

gripen-black

Ständigt medlemsskap

1000 kr för vänner över 30 år

500 kr för vänner under 30 år

gripen-black

Betalningsinformation

Medlemsavgift betalas till MNVs postgiro 63 50 02 – 9.
Ange namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, e-mailadress samt eventuellt tidigare nationsengagemang.