Medlemskap

Kostnad: Årsmedlemskap 250 kr

Ständigt medlemskap
1000 kr för vänner över 30 år
500 kr för vänner under 30 år

Medlemsavgift betalas till MNVs postgiro 63 50 02 – 9.

Ange namn, adress, telefonnummer samt eventuellt tidigare nationsengagemang.

Vad får jag som medlem i MNV?

Som medlem i Malmö Nations Vänner blir du anmodad till Nationens alla traditionella gillen. Dessa innefattar Vårbal och Första Majlunch på våren, samt Ålagille och Siste novemerlunch på hösten. Nationstidningen Gripen kommer i brevlådan 1-2 gånger per termin, där de lundensiska och malmöitiska aktualiteterna vädras.

Malmö Nations Vänner har årsmöte på våren. Årsmötet följs av någon trevlig aktivitet samt en middag där man får möjlighet att träffa gamla vänner, möta nya samt väcka nationsminnen till liv.

På hösten har vännerna en sammankomst med aktivitet och efterföljande middag på nationen.

MNV är ett nätverk både för äldre och yngre generationer för att Malmö Nation för evigt skall finnas kvar i hjärtat!