Malmöskortet

Malmö Nation byggs av sina medlemmar. Därför är det en självklarhet att premiera de som väljer att bli medlemmar och engagera sig i Nationen under sin studietid i Lund. Malmöskortet är indelat i tre olika nivåer och genererar olika förmåner beroende på vilken nivå Du ligger på. Oavsett om Du är medlem, funktionär eller tjänsteman, ska det det alltid löna sig att vara medlem på Malmö Nation.

Malmöskortet

 

 

Medlem: Som medlem på Malmö Nation innehar du alltid gratis nattklubbsinträde på Källaren och Casanova. Medlemskapet gör det även möjligt att bo på Nationen och medlemmarna har en särskild kö vid våra biljettsläpp till Vårbalen och Valborgsyran.

 

Funktionär: Alla ovan nämnda förmåner gäller även funktionärer. Funktionärer står i en separat kö under biljettsläpp till ovan nämnda evenemang, dessutom får funktionärer möjlighet att köpa mer än en biljett per person. Vidare har funktionärer också en egen kö på våra nattklubbar. Våra funktionärer har också rabatt på våra profilprodukter.

 

Tjänsteman: Alla ovan nämnda förmåner gäller även tjänstemän. Tjänstemän har köföreträde vid stora biljettsläpp och köper biljetter före övriga medlemmar. Våra tjänstemän går alltid före kön på våra nattklubbar och får även anmodan till samtliga traditionella evenemang. Malmö Nations tjänstemän har också rabatt på Nationens luncher.