gripen-black

Malmöskortet

Malmö Nation byggs av sina medlemmar. Därför är det en självklarhet att premiera de som väljer att bli medlemmar och engagera sig i Nationen under sin studietid i Lund. Malmöskortet är indelat i tre olika nivåer och genererar olika förmåner beroende på vilken nivå Du ligger på. Oavsett om Du är medlem, funktionär eller tjänsteman, ska det det alltid löna sig att vara medlem på Malmö Nation.

gripen-black

Medlem

gripen-black

Funktionär

gripen-black

Tjänsteman

Mer information

Som funktionär arbetar du i ett lag tillsammans med mellan 5 och 50 personer, samt en eller två ansvariga tjänstemän. Beroende på i vilken typ av utskott engagemanget sker ser arbetsuppgifterna olika ut. Det kan handla om att hjälpa till att laga mat på Mangos, skaka cocktails eller servera på Upper East, stå i baren på Casanova, eller leda kören inför uppträdande på Visboksinsjungningen. Ett engagemang som funktionär på Malmö Nation ger både möjlighet att utveckla personliga färdigheter och ta mer ansvar på Nationen, men ger särskilt möjligheten att lära känna en massa nya vänner. Beskrivningar av samtliga utskott finns i menyn till vänster. En intresseanmälan för framtida engagemang som funktionär hittar du här.

Malmö Nations tjänstemän är de som driver, utvecklar och förvaltar Nationens olika utskott. Liksom funktionärsengagemanget ser tjänstemännens ansvarsområden olika ut beroende på vilket utskott de är ansvarig för. Samtliga tjänstemän är ledare för det funktionärslag som arbetar i just deras utskott, de som är engagerade i matutskotten ansvarar för planering och inköp av mat, nattklubbstjänstemännen är ansvariga mot tillståndsenheten i samband med nattklubbarna, Sexmästarna planerar och genomför Novischfesten etc. Malmö Nations tjänstemän väljs av Nationens högst beslutande organ, medlemmarna på nationsmötet. Tjänstemannaposterna utlyses på hemsidan. Om du är intresserad av att fördjupa ditt engagemang och söka en tjänstemannapost är du välkommen att kontakta Quratelet, Valberedningen eller nuvarande tjänstemän för ytterligare information.

Quratelet är Malmö Nations ledningsgrupp, bestående av fem heltidsarbetande, som löpande ser till att all verksamhet fungerar och att Nationen utvecklas på ett sätt som gagnar medlemmarna. Quratelet har olika arbetsuppgifter men jobbar även gemensamt, särskilt vid planering av större evenemang såsom Valborgsyran och Vårbalen, samt med större, långsiktiga, projekt. Quratelet består av:

Qurator: Ytterst ansvarig för Quratelet och nationen, samt ansiktet utåt mot media och myndigheter.

Proqurator ekonomi: Ekonomiansvarig för nationen.

Proqurator social: Ansvarig för samtliga inköp och personalansvarig för engagerade.

Notarie: Kommunikations- och expeditionsansvarig.

Husförman: Ansvarig för Malmö Nations bostäder.

Quratelet jobbar kontinuerligt för att göra det bästa av din studietid. Under expeditionstider finns det alltid möjlighet att komma förbi expeditionen med förslag eller funderingar som rör Malmö Nation. Även denna konstellation väljs av nationsmötet och vid frågor om ansökan till någon av ovanstående poster är du varmt välkommen att kontakta nuvarande Quratel, Valberedningen eller Malmö Nations styrelse, Kollegiet.