gripen-black

Nationen

Nationen är en sammanslutning av studenter som studerar vid Lunds universitet. Vi tillhandahåller möjligheter för studenten att mötas, vila och vidareutvecklas vid sidan om studierna. Malmö Nation bildades 1890 och vi har sedan dess varit en Nation med traditionerna i behåll. Vi har ett brett utbud av aktiviteter för alla intressen. Med 3500 medlemmar, 37 olika utskott och cirka 500 aktiva är Malmö Nation en av de största nationerna i Lund. Malmö Nation är beläget mitt i Lund, granne med Botaniska Trädgården och har tre hus mellan Östra Vallgatan och Stora Tomegatan. På Östra Vallgatan 51 hittar du expeditionen och Puben. På andra kvarteret, på Stora Tomegatan, finns vår Gillestuga.

Fest

Festverksamheten består av storslagna event som Vårbalen och vår allas älskade nattklubb Casanova. Tryck för mer info om vår festverksamhet!

Läs mer

Mat

Matverksamheten inkluderar utskotts som vår fantastiska Lunchutskott, Brunch, Mangos, Easy Levin, Upper East och Gyllene Kalven! Tryck för mer info om våra matutskott!

Läs mer

Kultur & Media

Här inkluderas utskott som bland annat våra eminenta fotografer, DJs, nationskören, Idrottsutskottet med många fler! Tryck här för mer info!

Läs mer

Våra ledord

Gemenskap

Nationslivet i Lund är ett utmärkt sätt för studenter att under avslappnade, men ändå organiserade former mötas, umgås, finna nya vänner och knyta kontakter. Nationerna är ett mycket viktigt komplement till de övriga organ som utgör Lunds Universitet och är en avgörande del av det som gör det så unikt att ligga i Lund. Malmö Nations verksamhet syftar till att öka gemenskapen bland medlemmarna i nationen. Det är fritt för varje student som studerar vid Lunds Universitet att söka sig till Malmö Nation och varje student som söker sig till oss ska känna sig välkommen.

TRADITION

Malmö Nation är tillsammans med övriga nationer i Lund en del av ett fantastiskt kulturarv. Nationens uppdrag är att värna och vårda detta arv så att dess kärna förblir intakt och består för kommande generationer. Malmö Nations verksamhet ska spegla den tid som den verkar i, men samtidigt som man bejakar värdet av att Nationens traditioner bevaras. Nationskollegiet har det yttersta ansvaret för att bevaka och beskydda dessa traditioner i enlighet med det, för samtiden, rådande samhällsklimatet. Detta ska dock inte ligga som hinder för att förbättra och utveckla Nationen och dess verksamheter.

Glädje

Malmö Nation är glädje. Alla som besöker nationen ska uppleva känslan och våra aktiva medlemmar ska känna glädje för sitt engagemang och våra gäster skall glädjas åt våra aktiviteter oavsett vad det rör sig om. Nationens verksamhet skall bedrivas på bästa möjliga sätt och alltid med medlemmarnas intresse i centrum. Malmö Nations verksamhet ska omfatta idrott och kulturaktiviteter såväl som fest och social samvaro. Ett brett utbud av verksamheter gör att alla kan hitta något som passar just dem.

Gripen Malmö Nation

Malmö Nations Stadgar

Klicka här för att läsa Malmö Nations Stadgar.