gripen-black

Nationen

Nationen är en sammanslutning av studenter som studerar vid Lunds universitet. Vi tillhandahåller möjligheter för studenten att mötas, vila och vidareutvecklas vid sidan om studierna. Malmö Nation bildades 1890 och vi har sedan dess varit en Nation med traditionerna i behåll. Vi har ett brett utbud av aktiviteter för alla intressen. Med 3500 medlemmar, 37 olika utskott och cirka 500 aktiva är Malmö Nation en av de största nationerna i Lund. Malmö Nation är beläget mitt i Lund, granne med Botaniska Trädgården och har tre hus mellan Östra Vallgatan och Stora Tomegatan. På Östra Vallgatan 51 hittar du expeditionen och Puben. På andra kvarteret, på Stora Tomegatan, finns vår Gillestuga.

Fest

Festverksamheten består av storslagna event som Vårbalen och vår allas älskade nattklubb Casanova. Tryck för mer info om vår festverksamhet!

Läs mer

Mat

Matverksamheten inkluderar utskotts som vår fantastiska Lunchutskott, Brunch, Mangos, Easy Levin, Upper East och Gyllene Kalven! Tryck för mer info om våra matutskott!

Läs mer

Kultur & Media

Här inkluderas utskott som bland annat våra eminenta fotografer, DJs, nationskören, Idrottsutskottet med många fler! Tryck här för mer info!

Läs mer

Våra värdegrunder

Gemenskap

Malmö Nations verksamhet syftar till att öka gemenskapen bland medlemmarna i Nationen. Således utgör organisationen en plattform för sociala utbyten, och tillhandahåller samlingslokaler för medlemsaktiviteter. På Nationen finner medlemmarna nya vänner och kontakter under studietiden. Malmö Nations verksamhet ska omfatta idrott och kultur såväl som fest och social samvaro. Nationens utbud av verksamheter ska vara så brett som möjligt så att alla som besöker oss ska hitta något som passar dem. Nationens verksamhet ska bedrivas på sådant vis att medlemmarnas och besökarnas intressen alltid står i centrum.

TRADITION

Malmö Nation är tillsammans med övriga nationer i Lund en del av ett fantastiskt kulturarv. Nationens uppdrag är att värna och vårda detta arv så att dess kärna förblir intakt och består för kommande generationer. Malmö Nations verksamhet ska spegla den tid som den verkar i, men samtidigt som man bejakar värdet av att Nationens traditioner bevaras. Seniorskollegiet har det yttersta ansvaret för att bevaka och beskydda dessa traditioner i enlighet med det, för samtiden, rådande samhällsklimatet. Detta ska dock inte ligga som hinder för att förbättra och utveckla Nationen och dess verksamheter.

Glädje

Malmö Nation är tillsammans med övriga nationer i Lund en del av ett fantastiskt kulturarv. Nationens uppdrag är att värna och vårda detta arv så att dess kärna förblir intakt och består för kommande generationer. Malmö Nations verksamhet ska spegla den tid som den verkar i, men samtidigt som man bejakar värdet av att Nationens traditioner bevaras. Seniorskollegiet har det yttersta ansvaret för att bevaka och beskydda dessa traditioner i enlighet med det, för samtiden, rådande samhällsklimatet. Detta ska dock inte ligga som hinder för att förbättra och utveckla Nationen och dess verksamheter.

Gripen Malmö Nation

Malmö Nations Stadgar

Klicka här för att läsa Malmö Nations Stadgar.