Nationen

Malmö Nation är en sammanslutning av studenter som studerar vid Lunds universitet. Vi tillhandahåller möjligheter för studenten att mötas, vila och vidareutvecklas vid sidan om studierna.

Malmö Nation bildades 1890 och vi har sedan dess varit en Nation med traditionerna i behåll. Vi har ett brett utbud av aktiviteter för alla intressen. Med cirka 2700 medlemmar, 37 olika utskott och 500 aktiva är Malmö Nation en av de största nationerna i Lund.

Malmö Nation är beläget mitt i Lund mellan Östra Vallgatan och Stora tomegatan. På Östra Vallgatan 51 hittar du expeditionen och Puben. På andra sidan husen, på Stora tomegatan, finns vår gillestuga.