gripen-black

Valberedningen

Malmö Nations valberedning bereder valet av nya tjänstemän och nya Quratelsmedlemmar.

Ebba Keller
Valberedningsordförande
Liv Henley
Valberedningsledamot
Rakel Silberman
Valberedningsledamot
Henrietta Mossop
Valberedningsledamot
Stina Duberg
Valberedningsledamot

Valberedningen på Malmö Nation

Malmö Nations valberedning har en viktig uppgift – att bereda valet av nya tjänstemän samt nya Quratelsmedlemmar.

Valberedningen består av en ordförande och fyra ledamöter vilka har olika erfarenhet från de flesta av Nationens utskott. Inför varje nationsmöte utlyser valberedningen valet och namnförslag infordras, de som blivit föreslagna blir kallade till intervju. Denna intervju är ungefär 20 minuter lång och syftar till att valberedningen skall försöka skapa sig en bild av kandidaten. När samtliga intervjuer är genomförda föreslår valberedningen nationsmötet, Nationens högst beslutande organ, de personer valberedningen tycker är mest lämpade att ta över posten. 

Sedan namnförslag anslagits av valberedningen på hemsidan finns det möjlighet att gå upp som motförslag om man anser sig mer lämpad att ta över den aktuella posten. Om motförslag inkommit leder detta till sluten omröstning på nationsmötet efter en kortare debatt mellan kandidaterna och öppen frågestund.

Valberedningens ledamöter och ordförande föreslås av seniorskollegiet och väljs av nationsmötet. För mer information om valberedningen och valberedningens arbete kontakta gärna valberedningens ordförande via e-post: valberedningen@malmonation.com.

Quratelet

Quratelet består av fem stycken helarvoderade personer som tar paus i ett år under sin studietid för att ägna sig helhjärtat åt nationen. Tillsammans bildar dessa fem en stabil enhet som driver den dagliga verksamheten på Malmö Nation.

Läs mer

Kollegiet

Malmö Nations seniorskollegium, kallat Kollegiet, är Nationens styrelse. Kollegiet består av 10 förtroendevalda ledamöter tillsammans med sittande Quratel, Inspektor samt Proinspektor.

Läs mer

Valberedningen

Malmö Nations valberedning bereder valet av nya tjänstemän och nya Quratelsmedlemmar. Valberedningen består av en ordförande och fyra ledamöter vilka har olika erfarenhet från de flesta av nationens utskott. Tryck för att läsa mer.

Läs mer