Gripen-Malmö-Nation-Brand-Mark

För hyresgäster på Malmö Nation

 

Behöver du anmäla ett fel med ditt boende? Isåfall gör du det via Hogia. Att göra en felanmälan är enkelt. Följ nedanstående steg, så är felanmälan inskickad!

Logga in på Hogia

Börja med att klicka på Boendeportalen. I panelen uppe till vänster finns två flikar: Mina avier och Mina ärenden. Välj Mina ärenden.

Skapa felanmälan

Påbörja en ny anmälan genom att klicka på den blåa knappen – Skapa ärenden – som du ser mitt på skärmen.

Ange berörd fastighet

Om det exempelvis gäller ett problem med torktumlaren eller annat föremål i de allmänna ytorna väljer du Fastigheten överst i menyn. Gäller det istället ditt element eller annat i din privata lägenhet väljer du istället Privat lägenhet.

Beskriv problemet

Redogör ditt problem i den ruta som är döpt till Beskrivning. Bifoga gärna bilder på problemet.

Skicka

Klicka på Skicka och invänta återkoppling från vaktmästaren.

Vid akuta ärenden – såsom totalstopp i avloppet, nyckel eller lås som inte fungerar eller som kan vara farliga för dig eller andra – ber vi dig istället att kontakta husförmannen på husforman@malmonation.com.

Tvättstugan för er som bor i Gamla huset ligger på källarplan i Gamla huset. Om du bor i Mellanhuset eller Casanovahuset använder du tvättstugan som ligger på källarplan i Casanovahuset. Du bokar ledig tvättid genom att ladda ner appen Boka tvättid. Dina inloggningsuppgifter är ditt lägenhetsnummer samt en pinkod. Uppgifterna står på det kuvert du får vid inflytt. Om du har tappat bort kuvertet eller glömt bort dina inloggningsuppgifter kontakta Husförmannen på husforman@malmonation.com.

Appikonen ser ut som följande:   

Om du vill boka ledig tvättid via datorn, klicka på denna länk.

Hyran betalas i förskott och förfallodatum är sista vardagen i månaden. Samtliga avier hamnar i Hyresgästportalen Hogia, om man inte har fixat e-faktura via sin bank. Där kan du se samtliga tidigare avier. Vid inbetalning ska OCR-numret skrivas som meddelande.

Boende som 6 vardagar efter förfallodatum inte har betalat sin hyra kommer skickas till PS Inkasso. Om man inte betalar påminnelseavgiften kommer det att komma ett inkassokrav, betalas inte den heller hamnar man hos Kronofogden. Skulle ni ha problem med att betala hyran, t.ex. om du inte kan hitta din hyresavi, pratar ni med Husförmannen innan förfallodatum. Vi vill poängtera att ni riskerar att bli av med ert rum då hyresrätten enligt 12:42 p.1 JB är att anse som förverkad om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen.

Hyresgästen ansvarar för förlorade nycklar och taggar och är skyldig att ersätta kostnaden för utbyte av lås föranledd av förlusten. Det är inte tillåtet att på egen hand skaffa extra nyckel. Vid frågor om extra nycklar eller taggar – vänd er till Husförmannen via husforman@malmonation.com.

Har du tappat din nyckel och behöver få rummet upplåst? Ring isåfall jourtelefonen. Om det inte är under expeditionstider debiteras hyresgästen en avgift på 300 kr.

Klicka här för att ladda ned guiden för installation av din router. Om du har problem med installationen eller om du har övriga frågor, hör du av dig till nationens IT-tjänsteman på it@malmonation.com.

Oavsett om du hyr korridorrum eller lägenhet ska du teckna egen hemförsäkring. Malmö Nations Bostäders försäkring täcker inte skador på dina egna tillhörigheter. Se till att teckna hemförsäkringen så att den börja gälla från den dagen du får nycklarna, ibland är det en annan dag än den första dagen i månaden.

Det är ni hyresgäster som ansvarar för att kontinuerligt undersöka så att brandvarnare i ert rum fungerar. Batterier till brandvarnare eller ny brandvarnare får ni av Husförmannen. Märker ni att brandsläckare är tömd eller borta i korridoren så hör omedelbart av er till Husförmannen på husforman@malmonation.com, så ersätts den med en ny.

Klicka här för att läsa mer om vad Malmö Nation har för regler vad gäller andrahandsuthyrning.

Trygghet och trivsamhet i boendet är en grundvärdering som Malmö Nations Bostäder värnar om. För att din boendemiljö skall vara trivsam och kännas trygg ber vi dig ta hänsyn till och medverka i att följa nedanstående regler. 

 Ha inte för hög ljudnivå, detta gäller särskilt mellan kl. 22.00-07.00. Tänk på att fönster alltid ska vara stängda vid fest. 

Berätta gärna för din närmsta omgivning när du skall ha fest. Du ska alltid höra med hela korridoren om de godkänner festen. Kom ihåg att du alltid har ansvaret för dina gästers uppträdande inom fastighetens och bostadsområdets gränser. 

 Vårda och städa din bostad och de gemensamma utrymmena. Tips och råd kan du få av Husförmannen. Skaka ej mattor från balkonger och fönster och kasta ej ut fimpar eller annat skräp. 

 Tänk på att det inte är tillåtet med dubbelboende i korridorsrum. 

 Entré, trappuppgångar, korridorer, balkonger och loftgångar får inte användas för förvaring av möbler, sopor, cyklar eller andra föremål. De kan blockera sjuktransport, brandkår och städning. 

 På grund av allergirisk är det inte tillåtet att ha husdjur i korridorsrum om inte hela korridorens medgivande är fastställt. 

 Rapportera alltid problem eller fel i din bostad och gemensamma utrymmen genom att felanmäla via vår hyresgästportal Hogia. En felanmälan gör du enbart om någonting inte fungerar i din bostad. 

 Parkera alltid cyklar och fordon på avsedda platser. Cyklar som står parkerade på förbjudna platser kommer att omhändertas och förvaras på annan plats.

  Respektera det rökförbud som råder i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, hissar, källare, kök och tvättstugor. Det är strikt förbjudet att röka i sitt eget rum.

Det är inte tillåtet att ställa sopor utanför lägenhetsdörrar, detta gäller såväl i trapphus som loftgångar. Allt avfall skall kastas i behållare/container vid anvisade avfall och/eller miljöhus.

Tänk på att Nationen inte är det enda boendet i området. Visa hänsyn till våra grannar, både studenter som icke studenter.

Beakta det varningssystem som Nationen satt upp vilket finns att läsa om på hemsidan. 

Glöm inte att säga upp din lägenhet i tid. Om du avser att flytta ut den sista augusti skall uppsägningsblanketten vara Husförmannen tillhanda senast de siste juni. Blanketten finns att ladda ner via nedastående länk eller kan hämtas hos Husförmannen på expeditionen.

Hyresavtal upprättas skriftligen. Hyrestiden är löpande och gäller fram till det månadsskifte till vilket uppsägning skett. Uppsägning skall ske till det månadsskifte som infaller tidigast 60 dagar efter uppsägning. Uppsägning som sker till den 1 september skall dock ha inkommit till Husförman senast den 30 juni samma år.

Uppsägningsblankett (boende)

Husförmannen kontrollerar flyttstädningen av ditt boende senast sista vardagen i månaden klockan 14.00. Det är hyresgästens ansvar att boka en tid för kontroll av flyttstäd. Tiden bokas tillsammans med Husförmannen och när kontrollen genomförs ska rummet vara städat och tömt på personliga tillhörigheter. I samband med kontroll av flyttstäd lämnar den gamla hyresgästen in både nyckel och tagg. Efter en godkänd flyttstädning och nyckelöverlämning har hyresgästen inte längre tillgång till rummet.

Vid inspektion är det bra om den gamla hyresgästen är med, då det i sådana fall finns tillfälle att själv åtgärda bristerna om sådana skulle finnas. Om hyresgästen inte medverkar vid inspektion görs bedömningen av Husförmannen. Om flyttstädningen underkänns åtgärdar Malmö Nations Bostäder de brister som behövs och därav behåller Malmö Nation depositionsavgiften från den boende. Kommer gammal och ny hyresgäst överens om något utöver reglerna ovan löses detta dem emellan. Vid en tidigare eller senare inflytt garanterar Husförmannen inte att flyttstädningen är godkänd. Längst ner på denna flik finner ni en städlista som ligger till grund för kontrollen, vilket kan vara till hjälp inför flytten.

Vi på Malmö Nation önskar er lycka till i framtiden och hoppas er tid hos oss har varit värd att minnas!

Klicka här för att ladda ner checklistan som används vid kontroll av ditt flyttstäd