Nadja Latrach har valts till körtjänsteman för HT21

Malmö Nation meddelar härmed att en körtjänsteman har valts för höstterminen 2021: Nadja Latrach. Valkommittén bestod av Maja Moberg, Jessica Hägglöf och Smilla Sandgren.

Posten lystes på nationens hemsida den 14 september 2021 och medlemmarna blev uppmärksammade via de sociala medierna Facebook och Instagram.

Kommittén inhämtade sedermera namnförslag fram till den 20 september 23:59. Intervjuer för posten hölls den 24 september, varefter de sökandes för- och nackdelar vägdes. När valet skett meddelades den valda kandidaten och de andra sökande.

Malmö Nation tackar alla sökande för visat intresse och är väldigt imponerade över den kompetens som finns bland våra medlemmar.