Lysning av tjänstemannaposten körtjänsteman HT21

Härmed utlyser Malmö Nations Quratel följande tjänstemannapost till HT21.

För att kunna ansöka om en tjänstemannapost på Malmö Nation krävs det att du är medlem i Studentlund och i Malmö Nation.

För att få information om posten som körtjänsteman klicka på postens namn så förs du vidare till mer information som beskriver postens ansvarsområde ytterligare.

1 st. Körtjänsteman á 1 terminer 

Skicka din ansökan eller nominering till qurator@malmonation.com senast den 20 september klockan 23:59. Ange för- och efternamn samt telefonnummer i e-brevet. I brevet ska även en kort översikt över relevant erfarenhet ingå.

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer inte
kommer att behandlas.

Vänligen,
Arvid Gramer
Qurator