gripen-black

Valberedningen intervjuer

Här kan du boka din intervju för tjänstemanna/kollegietposter!

Boka en intervjutid

Vad kul att du vill söka en post! Välj den intervjutid som passar dig bäst nedan.

Du kan läsa mer om oss och vilka vi är längre ner, vi ser fram emot att träffa dig!

Mvh, 

Valberedningen

Malmö nations valberedning bereder valet av nya tjänstemän och nya quratelsmedlemmar.

Valberedningen består av en ordförande och fyra ledamöter vilka har olika erfarenhet från de flesta av nationens utskott. Inför varje nationsmöte utlyser valberedningen valet och namnförslag infordras, de som blivit föreslagna blir kallade till intervju. Denna intervju är ungefär 20 minuter lång och syftar till att valberedningen skall försöka skapa sig en bild av kandidaten.

När samtliga intervjuer är genomförda föreslår valberedningen nationsmötet, nationens högsta beslutande organ, de personer valberedningen tycker är mest lämpade att ta över posten.

Sedan namnförslag anslagits av valberedningen på hemsidan finns det möjlighet att gå upp som motförslag om man anser sig mer lämpad att ta över den aktuella posten.

Om motförslag inkommit leder detta till sluten omröstning på nationsmötet efter en kortare debatt mellan kandidaterna och öppen frågestund.

Valberedningens ledamöter och ordförande föreslås av seniorskollegiet och väljs av nationsmötet. För mer information om valberedningen och valberedningens arbete kontakta gärna valberedningens ordförande via e-post: valberedningen@malmonation.com.

Ebba Keller
Valberedningsordförande
Liv Henley
Valberedningsledamot
Rakel Silberman
Valberedningsledamot
Henrietta Mossop
Valberedningsledamot
Stina Duberg
Valberedningsledamot