Historia

Malmö Nations Vänner bildades den 18 maj år 1966 i samband med att Malmö Nations Biblioteks- och samlingslokalers förening på Vallgården i Malmö hade upphört i och med rivningen av Vallgården i Malmö och därmed också dess passiva medlemmars förening.

Detta var under den tid då Malmö Nation flyttat sina lokaler till Lund, närmare bestämt Östra Vallgatan 51. I anslutning till det befintliga Gamla huset uppfört 1962, var de två nya husen på Stora Tomegatan under uppförande vid denna tid. Nationen ökade därmed sitt bostadsbestånd, men då medlemsantalet ständigt ökade och så även dess verksamhet var behovet av lokaler för fritidsverksamhet och studiesociala omsorger uppenbart.

Med anledning av detta hade Nationen liksom idag, behov av ett så stort och intensivt stöd som möjligt. Ett led i denna strävan genomfördes genom att instifta en stödförening som då delvis ersatte Vallgårdsföreningen, Malmö Nations Vänner. Det var initiativtagarnas strävan och varma förhoppning att såväl tidigare passiva Vallgårds-medlemmar som nya gynnare av Malmö Nation ville ansluta sig till föreningen för att därmed lämna Malmö akademiska ungdom ett välbehövligt stöd.