Lysning av Valberedningsordförande

Härmed utlyser Valberedningens valberedning följande post inför
ordinarie val VT21.

1 st Valberedningsordförande á 2 terminer

Arbetsbeskrivning

Valberedningsordförande är ordförande för Malmö Nations valberedning som utöver ordföranden består av fyra ledamöter. Valberedningen har nomineringsprocesser tre gånger per termin där den intervjuar och nominerar kandidater till Nationens tjänstemanna- och quratelsposter. 


Efterfrågade egenskaper

Valberedningens valberedning efterfrågar en person med ledaregenskaper och en objektiv förmåga. Vi ser gärna att personen har ett långvarigt engagemang inom Nationen och att den brinner för Nationen i allmänhet och för dess framtid i synnerhet.

Skicka din ansökan eller nominering till valbvalb@malmonation.com senast söndag den 21/3 klockan 23.59. Din ansökan ska innehålla för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress samt CV och ett personligt brev på max 400 ord.

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer och e-postadress inte kommer att behandlas.


Vänligen,
Valberedningens valberedning