Styrelse

Malmö Nations Bostäder drivs av en särskild bostadsstyrelse. Bostadsstyrelsen består av Qurator, Inspektor, Kassör och Husförman samt 10 ledamöter, varav 5 är ordinarie och 5 är suppleanter.

Husförmannen är styrelsens sekreterare och är ansvarig för uthyrning av rum samt skötsel och drift. Husförmannen sitter på minst ett år och väljs av bostadsstyrelsen.

Kassören sköter de långsiktiga planeringen och är ansvarig för Bostädernas ekonomi. Styrelsen består utav:

Anna Werntoft <anna.werntoft@stratiteq.com>,
BjörnEbba Olsson <bjorn.olsson@alfalaval.com>,
Claes Levin <cl.claeslevin@gmail.com>,
Fredrik Krüeger <fredrik.krueger@ikano.se>,
Gabriel Safir <gabriel@safir.se>,
Gunnar Almberg <gunnar.almberg@telia.com>,
Gustav Leifland <gustavleifland@gmail.com>,
Göran Edwall <goran.edwall@lbi.com>,
Husförman Malmö Nation <husforman@malmonation.com>,
Leonard Bergström <leonard.bergstrom@gmail.com>,
Magnus Jerneck <magnus.jerneck@svet.lu.se>,
Notarie Malnö Nation <notarie@malmonation.com>,
Qurator Malmö Nation <qurator@malmonation.com>,
Sofie Öfver <sofie@ofver.se>,
Jacqueline Morey husforman@malmonation.com