Utlysning av nationsstipendier VT24

Malmö Nation utlyser nu nationsstipendier för vårterminen 2024. Ansök genom att maila till PQE eller genom att lämna in den på expeditionen. Sista ansökningsdag är den 3 juni.

Följande stipendier går att ansöka till från och med idag:

  • Thorild Dahlgrens resestipendium
  • Fru Hulda Almroths stipendium
  • Carl Åke Steinicks minnesfond
  • Förste bibliotekarie Anders Malms stipendier

Ansökningsperioden för dessa stipendier löper till och med den 3 juni 2024.

Information om respektive stipendium

Thorhild Dahlgrens stiftelses ändamål

Utdela ett eller flera stipendier till studieresor till nationsmedlemmar vilka med framgång bedrivit studier inom humanistiska, matematiska-, naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, samhällsvetenskapliga eller statsvetenskapliga fakulteter vid Lunds universitet eller Lunds Tekniska Högskola. Ansökningar från kvalificerad sökande som ägnar sig år matematik (ren eller tillämpad) bör i regel tillgodoses.

Fru Hulda Almroths stiftelses ändamål

Utdelas till medlem av Malmö Nation med företräde för medicinstuderande.

Carl Åke Steinicks stiftelses ändamål

Avkastningen skall årligen på förslag av nationen, såsom stipendium, tilldelas en medicinestuderande som på ett förtjänstfullt sätt bedriver sina studier också ävenledes kan behöva ekonomisk hjälp för sin fortsatta utbildning.

Förste bibliotekarie Anders Malms stipendiefonds ändamål

Utdelas till en i nationen inskriven studerande och skall företräde därvid givas till en studerande från Vemmenhögs härad och med nordiska språk, speciellt landsmålsforskning som huvudämne.

Så ansöker du om stipendier

Ansökan till dessa stipendier skall skickas/lämnas in till: Malmö Nation Östra Vallgatan, 223 61, LUND. Det går också bra att maila in din ansökan som en pdf till pqe@malmonation.com

Använd det bifogade pdf-dokumentet som en del av ansökningen, för att fylla i den informationen som specifikt krävs. Märk kuvertet med ”Stipendieansökan”.

Ansökningsperioden för dessa stipendier löper till och med den 3 juni 2024.