Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 2024.05.14

Kallelse till Nationsmöte 2024.05.14

Härmed kallar Malmö Nation till nationsmöte för val av tjänstemän för HT24 och VT25.
Mötet äger rum i nationens publokal 18.00(..) tisdagen den 14/5 2024.

Anmälan till nationsmötet görs via följande formulär. Formuläret finns till för att vi ska kunna uppskatta vilka lokaler vi ska disponera under mötet. Observera att anmälan inte är bindande och att du får delta även utan anmälan, men det är mycket hjälpsamt för oss. Klicka här för att komma till formuläret. Stort tack!

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2024-04-09

§ 5. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 6. Meddelanden

§ 7. Förrättande av nationsval

5 st. Lunchtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Axel Rosengren Andersson

Valberedningens förslag: Loppsan Strömberg

Valberedningens förslag: Sara Wallén

Valberedningens förslag: Tuva Frisén

Valberedningens förslag: Axel Palm

Mötet väljer: Axel Rosengren Andersson, Loppsan Strömberg, Sara Wallén, Tuva Frisén och Axel Palm.

1 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Amelie Hörnfeldt

Mötet väljer: Amelie Hörnfeldt

1 st. Brunchtjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag: Esther Persson

Mötet väljer: Esther Persson

2 st. Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Alba Fogelmarck

Valberedningens förslag: Alexandra Jaukkuri

Mötet väljer: Alba Fogelmarck och Alexandra Jaukkuri

2 st. Boulangeriettjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag: Ella Björkdahl

Valberedningens förslag: Peggy Schnitzer

Mötet väljer: Ella Björkdahl och Peggy Schnitzer

1 st. Mangostjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: William Garell

Mötet väljer: William Garell

1 st. Mangostjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag: Filip Rammer

Mötet väljer: Filip Rammer

1 st. Easy Levin-tjänsteman á 1 termin (Mat)

Valberedningens förslag: Henrik Ambjörn

Mötet väljer: Henrik Ambjörn

1 st. Easy Levin-tjänsteman á 1 terminer (Bar)

Valberedningens förslag: William Gerle

Mötet väljer: William Gerle

1 st. Eventeriettjänsteman á 2 terminer (Mat)

Valberedningens förslag: Anna Molander

Mötet väljer: Anna Molander

1 st. Eventeriettjänsteman á 2 terminer (Bar)

Valberedningens förslag: Olivia Cassel

Mötet väljer: Olivia Cassel

1 st. Eventeriettjänsteman á 1 termin (Mat)

Valberedningens förslag: Sarah Emilsson

Mötet väljer: Sarah Emilsson

2 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (Mat)

Valberedningens förslag: Oscar Bergving

Valberedningens förslag: Harry Ljunggren

Mötet väljer: Oscar Bergving och Harry Ljunggren

2 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (Bar)

Valberedningens förslag: Jennie Jansson

Valberedningens förslag: Inez Starck-Johnson

Mötet väljer: Jennie Jansson och Inez Starck-Johnson

2 st. Casanovatjänsteman Torsdag á 2 terminer

Valberedningens förslag: Victoria Hallén

Valberedningens förslag: Klas Frykfeldt

Motförslag: Isabelle Gustafson

Mötet väljer: Victoria Hallén och Klas Frykfeldt

2 st. Casanovatjänsteman Lördag á 2 terminer

Valberedningens förslag: Yael Halpern

Valberedningens förslag: Emil Millde

Mötet väljer: Yael Halpern och Emil Millde

1 st. Casanovatjänsteman Torsdag á 1 termin

Valberedningens förslag: Douglas Andersson

Mötet väljer: Douglas Andersson

1 st. Casanovatjänsteman Lördag á 1 termin

Valberedningens förslag:  Elliott Millde

Mötet väljer: Elliott Millde

1 st. Natutjänsteman á 2 terminer 

Valberedningens förslag: Anna Rosberg Jansson

Mötet väljer: Anna Rosberg Jansson

1 st. Natutjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag: Hedda von Knorring

Mötet väljer: Hedda von Knorring 

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 2 terminer

Valberedningens förslag: Daniel Milde

Mötet väljer: Daniel Milde

1 st. Kapellettjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag: Erik Karlsson

Mötet väljer: Erik Karlsson

1 st. Novischtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Carl Hamilton

Mötet väljer: Carl Hamilton

1 st. Novischtjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag: Tuva Karlsson

Mötet väljer: Tuva Karlsson

1 st. IT- och Hemsidatjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Simon Coxner

Mötet väljer: Simon Coxner

1 st. Grafik och Estetik-tjänsteman á 1 temin

Valberedningens förslag: Emma Johansson

Mötet väljer: Emma Johansson

2 st. Nationsdiskjockey á 2 terminer

Valberedningens förslag: William Mivér

Valberedningens förslag: Samin Mohaddes

Mötet väljer: Willliam Mivér och Samin Mohaddes

2 st. Trivsel-tjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Edvard Swan

Valberedningens förslag: Mattias Lewerin

Mötet väljer: Edvard Swan och Mattias Lewerin

1 st. Idrott-tjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Ahmed Hussein

Mötet väljer: Ahmed Hussein

1 st. Fanbärare á 2 terminer

Valberedningens förslag: Fredrik Åkesson

Mötet väljer: Fredrik Åkesson

1 st. Fanbärare á 1 termin

Valberedningens förslag: Gustav Dyhre

Mötet väljer: Gustav Dyhre

1 st. Festmästare á 2 terminer (Ekonomi)

Valberedningens förslag: Joel Andreen

Mötet väljer: Joel Andreen

1 st. Festmästare á 2 terminer (Personal)

Valberedningens förslag: Estelle Odenrick

Mötet väljer: Estelle Odenrick

1 st. Festmästare á 2 terminer (Mat)

Valberedningens förslag: Carl Jarnvall

Mötet väljer: Carl Jarnvall

1 st. Gyllene Kalvenkrögare á 1 termin

Valberedningens förslag: Sofia Rammer

Mötet väljer: Sofia Rammer

1 st. Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin

Valberedningens förslag: Maria Möldre

Mötet väljer: Maria Möldre

1 st. ProNotarie á 2 terminer

Valberedningens förslag: Alexander Elmgren

Mötet väljer: Alexander Elmgren

1 st. Sångförman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Otto Grafsröm

Mötet väljer: Otto Grafström

5 st. Kollegieledamot á 2 terminer

Valberedningens förslag: Fredrik Åkesson

Valberedningens förslag: Else Änggård

Valberedningens förslag: Erik Gösta Larsson

Valberedningens förslag: Gustav Dyhre

Valberedningens förslag: Jacob Tjerneld

Mötet väljer: Fredrik Åkesson, Else Änggård, Erik Gösta Larsson, Gustav Dyhre och Jacob Tjerneld

2 st. Kollegieledamot á 1 termin

Valberedningens förslag: Ebba Rosengren

Valberedningens förslag: Filippa Waldenström Björn

Mötet väljer: Ebba Rosengren och Filippa Waldenström Björn

2 st. Valberedningsledamot á 2 terminer

Valberedningensvalberednings förslag: Hugo Norrbohm

Valberedningensvalberednings förslag: Metta d’Otrante Dymling

Mötet väljer: Hugo Norrbohm och Metta d’Otrante Dymling

§ 8. Förslag att höja terminsavgiften

§ 9. Övrigt

§ 10. OFMA

Protokoll finns att tillgå på expeditionen.

Glöm inte legitimation samt giltig studentlegitimation.

Varmt välkomna,

Patrik Utterström

Qurator