Grattis till årets Höstgeneraler!

Malmö Nation meddelar härmed tre stycken Höstgeneraler för höstterminen 2024:    
  • Alexandra Hedlöf (område och hovmästare)
  • Tilde Runman (Mat)
  • Love Grafström (bar)
   

Valets beredning

    Posterna lystes på nationens hemsida den 28 mars 2024. Lysningen publicerades också på nationens Facebook och Instagram. Det var möjligt att skicka in förslag på lämpliga kandidater fram till den 5 april klockan 23.59.     Valkommittén bestod av Malmö Nations Quratel. Efter nomineringsstoppet så hölls intervjuer för posterna och därefter så bereddes valet inom kommittén.     När valkommittén fattat beslut om vilka som tilldelats respektive post så meddelades samtliga kandidater. Malmö Nation tackar alla sökande för visat intresse och är väldigt imponerade över den kompetens som finns bland våra medlemmar.     ———————————————————————————————————–     Vi är övertygade om att Alexandra, Tilde och Love kommer bidra till en fantastiskt rolig upplevelse och se till att Malmö Nations Höstyra 2024 blir den bästa den kan bli.     Grattis och lycka till!     Med vänliga hälsningar, Malmö Nations Quratel