Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 2024.04.09 för val av Proqurator Ekonomi, Notarie och Valberedningsordförande.

Malmö Nation kallar till Nationsmöte i samband med val av Proqurator Ekonomi, Notarie samt Valberedningsordförande. Mötet hålls den 9 april klockan 18.00.

Anmälan till nationsmötet görs via följande formulär. Formuläret finns till för att vi ska kunna uppskatta vilka lokaler vi ska disponera under mötet. Observera att anmälan inte är bindande och att du får delta även utan anmälan, men det är mycket hjälpsamt för oss. Stort tack! Klicka här

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2024-01-23

§ 5. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 6. Meddelanden

§ 7. Förrättande av nationsval

1 st. Proqurator Ekonomi á 2 terminer

Valberedningens förslag: Max Wohlfahrt

Mötet väljer: Max Wohlfahrt

1 st. Notarie á 2 terminer

Valberedningens förslag: Stella Ski

Motförslag: Maria Möldre

Mötet väljer: Stella Ski

1 st. Valberedningsordförande á 2 terminer

Valberedningens förslag: Leo Amoné Lundqvist

Mötet väljer: Leo Amoné Lundqvist

§ 8. Fastställande av bokslut samt ansvarsfrihet för Quratel och Nationskollegium HT23

§ 9. Övrigt

§ 10. OFMA

Glöm inte legitimation samt giltig studentlegitimation.

Protokoll finns att tillgå på expeditionen.

Varmt välkomna,
Patrik Utterström
Qurator