Utlysning av stipendiet Qulor till Emils minne

Tillsammans med familjen Emilson, och till minne av Lars Emilson ger Malmö Nation ut stipendiet ”Qulor till Emils minne.” Nomineringsanförandet till ”Qulor till Emils minne” sker fram till den 22 mars 2024.

Stipendiet ges företrädesvis till medlem av Malmö Nation med ett långvarigt engagemang, ansvarstagande och ledarskap i student- och nationslivet. Till en person som genom humor, talekonst och studentikosa upptåg skapar trivsel bland övriga studenter.

LÄS MER OM EMIL OCH HANS LIV HÄR

Skicka din ansökan eller nominering till:  pqe@malmonation.com senast den 22 mars 2024.