Grattis till årets Tandemgeneraler!

Malmö Nation meddelar härmed två Tandemgeneraler för vårterminen 2024:

  • Victoria Hallén
  • Elliott Millde

Valets beredning

Posterna lystes på nationens hemsida den 8 januari 2024. Lysningen publicerades också på nationens Facebook och Instagram. Det var möjligt att skicka in förslag på lämpliga kandidater fram till den 18 januari klockan 11.59.

Valkommittén bestod av Malmö Nations Quratel. Efter nomineringsstoppet så hölls intervjuer för posterna och därefter så bereddes valet inom kommittén.

När valkommittén fattat beslut om vilka som tilldelats respektive post så meddelades samtliga kandidater. Malmö Nation tackar alla sökande för visat intresse och är väldigt imponerade över den kompetens som finns bland våra medlemmar.

———————————————————————————————————–

Vi är övertygade om att Victoria och Elliott kommer bidra till en fantastiskt rolig upplevelse och se till att Malmö Nation blir mästare i Tandemstafetten år 2024.

Grattis och lycka till!

Med vänliga hälsningar, Malmö Nations Quratel