Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 2024.01.23

Härmed kallar Malmö Nation till nationsmöte för val av tjänstemän för VT24 och HT24.
Mötet äger rum i nationens publokal 18.00(..) tisdagen den 23/1 2024.

Anmälan till nationsmötet görs via följande formulär. Formuläret finns till för att vi ska kunna uppskatta vilka lokaler vi ska disponera under mötet. Observera att anmälan inte är bindande och att du får delta även utan anmälan, men det är mycket hjälpsamt för oss. Klicka här för att komma till formuläret. Stort tack!

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2023-11-21

§ 5. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 6. Meddelanden

§ 7. Förrättande av nationsval

1 st. Natutjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Julia Bengtsson

Mötet väljer: Julia Bengtsson

1 st. Easy Levin-tjänsteman á 1 termin (Bar)

Valberedningens förslag: Minna Bozioti 

Mötet väljer: Minna Bozioti

2 st. Trivsel-tjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag: Minna Lydik Ståleker

Valberedningens förslag: Hugo Norrbohm

Mötet väljer: Minna Lydik Ståleker och Hugo Norrbohm

1 st. Körtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Nina Ivarsson

Mötet väljer: Nina Ivarsson

§ 8. Övrigt

§ 9. OFMA

Protokoll finns att tillgå på expeditionen. 

Glöm inte legitimation samt giltig studentlegitimation.

Varmt välkomna,

Patrik Utterström

Qurator