Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 2023.11.21

Härmed kallar Malmö Nation till nationsmöte för val av tjänstemän för VT24 och HT24.
Mötet äger rum i nationens publokal 18.00(..) tisdagen den 21/11 2023.

Anmälan till nationsmötet görs via följande formulär. Formuläret finns till för att vi ska kunna uppskatta vilka lokaler vi ska disponera under mötet. Observera att anmälan inte är bindande och att du får delta även utan anmälan, men det är mycket hjälpsamt för oss. Klicka här för att komma till formuläret. Stort tack!

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2023.11.02

§ 5. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 6. Meddelanden

§ 7. Förrättande av nationsval

5 st. Lunchtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Ylva Lindfors

Valberedningens förslag: Felix Mårtensson

Valberedningens förslag: Sophie Jerndahl

Valberedningens förslag: Mathilda Linderum

Motförslag: Lea Künstlicher

Valberedningens förslag: Ebba Borgelin

Mötet väljer: Ylva Lindfors, Felix Mårtensson, Sophie Jerndahl, Mathilda Linderum & Ebba Borgelin

1 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Johanna Bengtsson Vikentorp

Mötet väljer: Johanna Bengtsson Vikentorp

1 st. Brunchtjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag: Lovisa Grabe

Mötet väljer: Lovisa Grabe

2 st. Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Sara Landorph Nielsen

Valberedningens förslag: Sofia Ryhre

Mötet väljer: Sara Landorph Nielsen & Sofia Ryhre

2 st. Mangostjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Alice Jönsson

Valberedningens förslag: Rut Huss

Mötet väljer: Alice Jönsson & Rut Huss

1 st. Fototjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Willem Berner

Mötet väljer: Willem Berner

1 st. Grafik- och Estetiktjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Martina Rudolfson

Mötet väljer: Martina Rudolfson

1 st. Filmtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Ida Björkdahl

Mötet väljer: Ida Björkdahl

1 st. NATU-tjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Zaza Lindau

Mötet väljer: Zaza Lindau

1 st. Körtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Nina Ivarsson

Motförslag: Ebba Hagen

Mötet väljer: Ebba Hagen

1 st. Kapellettjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Simon Schmidt

Mötet väljer: Simon Schmidt

1 st. MNV-tjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Axel Johnsson

Mötet väljer: Axel Johnsson

1 st. Novischtjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag: Ebba Carlsson

Mötet väljer: Ebba Carlsson

1 st. Eventeriettjänsteman Mat á 2 terminer

Valberedningens förslag: Olivia Cunningham

Mötet väljer: Olivia Cunningham

1 st. Eventeriettjänsteman Hovmästare á 2 terminer

Valberedningens förslag: Ebba Deuschl

Motförslag: Frida Lind

Motförslag: Micaela Langenskiöld Rönnmark

Mötet väljer: Ebba Deuschl

1 st. Eventeriettjänsteman Mat á 1 termin

Valberedningens förslag: Sarah Emilson

Mötet väljer: Sarah Emilson

1 st. Eventeriettjänsteman Hovmästare á 1 termin

Valberedningens förslag: Ella Adlersson

Mötet väljer: Ella Adlersson

1 st. Kryckans Hörna-tjänsteman Mat á 2 terminer

Valberedningens förslag: Theodor Nilersand

Mötet väljer: Theodor Nilersand

1 st. Kryckans Hörna-tjänsteman Bar á 2 terminer

Valberedningens förslag: Oscar Romell

Mötet väljer: Oscar Romell

2 st. Casanovatjänsteman Torsdag á 2 terminer

Valberedningens förslag: Theodor Bergmann

Valberedningens förslag: Stella Ski

Mötet väljer: Theodor Bergmann & Stella Ski

4 st. Casanovatjänsteman Lördag á 2 terminer

Valberedningens förslag: Lo Lindstam

Valberedningens förslag: Nicole Ebrahimi

Valberedningens förslag: Daniel Lind Clausen

Motförslag: Elliott Millde

Valberedningens förslag: Sophie Stork Edhall

Mötet väljer: Lo Lindstam, Nicole Ebrahimi, Daniel Lind Clausen & Sophie Stork Edhall

1 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (Mat)

Valberedningens förslag: Joel Andreen

Mötet väljer: Joel Andreen

1 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (Bar)

Valberedningens förslag: Emil Olefjord Widding

Mötet väljer: Emil Olefjord Widding

1 st. Gyllene Kalvenkrögare á 1 termin

Valberedningens förslag: Gustaf Johnsson Wallin

Mötet väljer: Gustaf Johnsson Wallin

1 st. Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin

Valberedningens förslag: Elmer Olsson

Mötet väljer: Elmer Olsson

1 st. Husmor á 2 terminer

Valberedningens förslag: Sofia Rammer

Mötet väljer: Sofia Rammer

2 st. Sexmästare á 2 terminer

Valberedningens förslag: Erik Höller

Valberedningens förslag: Ebba Hård af Segerstad

Mötet väljer: Erik Höller & Ebba Hård af Segerstad

2 st. Övermarskalk á 1 termin

Valberedningens förslag: Otto Grafström

Valberedningens förslag: Isabelle Englesson

Mötet väljer: Otto Grafström & Isabelle Englesson

1 st. Fanbärare á 2 terminer

Valberedningens förslag: Lina Norberg

Mötet väljer: Lina Norberg

1 st. Pronotarie á 2 terminer

Valberedningens förslag: Filippa Waldenström Björn

Mötet väljer: Filippa Waldenström Björn

1 st. Pronotarie á 1 termin

Valberedningens förslag: Christian Iderstam

Mötet väljer: Christian Iderstam

5 st. Kollegieledamot á 2 terminer

Valberedningens förslag: Albin Persson

Motförslag: Erik Gösta Larsson

Valberedningens förslag: Filippa Lavré

Valberedningens förslag: Erik Bergtoft

Valberedningens förslag: Lamin Jammeh

Valberedningens förslag: Vakant

Motförslag: Casper Kull

Mötet väljer: Albin Persson, Filippa Lavré, Erik Bergtoft, Lamin Jammeh & Casper Kull

2 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder (OBS! Inte en

tjänstemannapost)

Valberedningens förslag: Albin Persson

Valberedningens förslag: Filippa Lavré

Mötet väljer: Albin Persson & Filippa Lavré

2 st. Valberedningsledamot á 2 terminer

Valberedningens Valberednings förslag: Henrietta Mossop

Valberedningens Valberednings förslag: Stina Duberg

Motförslag: Shaila Berglund

Mötet väljer: Henrietta Mossop & Stina Duberg

§ 8. Övrigt

§ 9. OFMA

Protokoll finns att tillgå på expeditionen. 

Glöm inte legitimation samt giltig studentlegitimation.

Varmt välkomna,

Filippa Lavré

Qurator