Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 2023.11.02 för val av Qurator och Proqurator Social

Malmö Nation kallar till Nationsmöte i samband med val av Qurator och Proqurator Social. Mötet hålls den 2 november klockan 18.00.

Anmälan till nationsmötet görs via följande formulär. Formuläret finns till för att vi ska kunna uppskatta vilka lokaler vi ska disponera under mötet. Observera att anmälan inte är bindande och att du får delta även utan anmälan, men det är mycket hjälpsamt för oss. Stort tack! https://forms.gle/KEwTjrSGR5qKXxPD9

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2023-09-05

§ 5. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 6. Meddelanden

§ 7. Fastställande av bokslut samt ansvarsfrihet för Quratel och Nationskollegium VT23

§ 8. Förrättande av nationsval

1 st. Qurator á 2 terminer

Valberedningens nominering:

Patrik Utterström – Motförslag Fredrik Åkesson

Mötet väljer Patrik Utterström

1 st. Proqurator Social á 2 terminer

Valberedningens nominering:

Hampus Ungesson – Motförslag Joel Andreen

Mötet väljer Hampus Ungesson

§ 9. Övrigt

§ 10. OFMA

Glöm inte legitimation samt giltig studentlegitimation.

Protokoll finns att tillgå på expeditionen. 

Varmt välkomna,
Filippa Lavré
Qurator