Härmed ledigförklaras Skånska Nationernas Luciastipendier HT23

Skånska Nationen utlyser nu Luciastipendierna. Det är stipendium som kan sökas av personer som varit aktiva på någon av de skånska nationerna, Malmö, Kristianstads, Lunds, Sydskånska och Helsingkrona. Ansök senast den 17 november kl. 18.00.

För att ansöka måste du fylla ett Google formulär som finns tillgängligt på Skånska Nationens hemsida samt Facebooksida. Ansökningar som kommer in via post behandlas EJ. Länk till Skånska Nationens hemsida.

Ljunggrenska Stipendiefonden, årets ram 30 600 kr

Utdelas till samma stipendiat under två år och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Skånska Damernas, årets ram 30 600 kr

1 år, kan förlängas 1 år, sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Danielssonska stipendium, årets ram 39 300 kr

Utdelas till student av Skånska nationerna. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Simrishamn med omnejd, årets ram 61 800 kr

Utdelas till studerande som minst 2 terminer varit aktiv och äro inskriven i någon av de Skånska nationerna, med företräde för dem som äro eller under sin skoltid har varit hemmahörande i Simrishamns stad, Ingelstads eller Jerrestads härad. Sökes hos Skånska nationernas gemensamma utskott och utdelas av ordförande. Berättigad är stipendiat som ej tidigare tilldelats stipendiet.

Perioikernas stipendium, årets ram 63 000 kr

Utdelas till studerande som åtnjutit undervisning vid läroverk i Lund med dimissionsrätt, med företräde för dem som äro från Torna, Bara eller Harjagers härader, dock ej från Lunds stad. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Skånska nationernas flitstipendier, 5 stipendier, årets ram 67 800 kr

Utdelas till student av de Skånska nationerna som i föredömlig anda och med vitsordat engagemang främjat den skånska nationsverksamheten. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

OBSERVERA: Nytt för i år är att ansökan görs via ett Google formulär som finns tillgängligt på Skånska Nationens hemsida samt Facebooksida. Ansökningar som kommer in via post behandlas EJ.

Frågor hänvisas till Qurator på din medlemsnation, alternativt till Tora Paulsson, Qurator på Kristianstads Nation som nås på q@krnation.se.