Anna och Nils Dahlqvist stipendieutdelning 2023

Härmed utlyses Anna och Nils Dahlqvist stipendium 2023!

Sökanden måste vara medlem i Malmö Nation vid ansökningstidens utgång, samt ha gått på gymnasieskola i Malmö. Stipendiet kan delas ut i maximalt tre på varandra följande år.

Av ansökan ska framgå personnummer, namn, fullständig adress inklusive lägenhetsnummer, postnummer och ort.

Ansökan skickas till Pqe@malmonation.com senast den 31/10 – 2023 innan dagens slut med ämnesrad: Dahlqvist23.

Ansökan som inte innehåller ovanstående kommer inte att behandlas.

Eder Tillgivne,

Jacob Tjerneld

Proqurator Ekonomi