Kallelse till Nationsmöte 23.09.05

Härmed kallar Malmö Nation till nationsmöte tisdagen den 5/9 2023.
Mötet äger rum i nationens publokal 18.00(..).

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2023-05-09

§ 5. Upprättande av röstlängd

§ 6. Meddelanden

§ 7. Godkännande av reviderad Alkohol- och Narkotikapolicy

Mötet beslutar att godkänna den reviderade Alkohol- och Narkotikapolicyn.

§ 8. Övrigt

§ 9. OFMA

Protokoll finns att tillgå på expeditionen. 

Glöm inte legitimation samt giltig studentlegitimation.

Varmt välkomna,

Filippa Lavré

Qurator