Malmö Nation har valt tre Höstgeneraler för HT23

Malmö Nation har valt tre Höstgeneraler för höstterminen 2023. Elliott Milde (Personalansvarig), Stella Ski (Baransvarig) och Leo Amoné Lundqvist (Områdesansvarig).

Malmö Nation meddelar härmed att tre Höstgeneraler har valts för höstterminen 2023:

  • Elliott Milde (Personalansvarig)
  • Stella Ski (Baransvarig)
  • Leo Amoné Lundqvist (Områdesansvarig)

Valets beredning

Posterna lystes på nationens hemsida den 24 maj 2023. Lysningen publicerades också på nationens Facebook och Instagram. Det var möjligt att skicka in förslag på lämpliga kandidater fram till den 28 maj klockan 23.59

Valkommittén bestod av av Filippa Lavré, Else Änggårdh, Casper Kull, Lucas Adolfsson och Albin Persson. Efter nomineringsstoppet så hölls intervjuer för posterna och därefter så bereddes valet inom kommittén och de sökandes för- och nackdelar beaktades.

När valkommittén fattat beslut om vilka som tilldelats respektive post så meddelades samtliga kandidater. Malmö Nation tackar alla sökande för visat intresse och är väldigt imponerade över den kompetens som finns bland våra medlemmar.

Med vänliga hälsningar,

Malmö Nations Quratel