Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 2023.04.04 för val av Proqurator Ekonomi, Notarie och Valberedningsordförande.

Malmö Nation kallar till Nationsmöte i samband med val av Proqurator Ekonomi, Notarie samt Valberedningsordförande. Mötet hålls den 4 april klockan 18.00.

Anmälan till nationsmötet görs via följande formulär. Formuläret finns till för att vi ska kunna uppskatta vilka lokaler vi ska disponera under mötet. Observera att anmälan inte är bindande och att du får delta även utan anmälan, men det är mycket hjälpsamt för oss. Stort tack! Klicka här!

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2023-01-19

§ 5. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 6. Meddelanden

§ 7. Förrättande av nationsval

1 st. Proqurator Ekonomi á 2 terminer

Valberedningens förslag: Jacob Tjerneld

Mötet väljer Jacob Tjerneld

1 st. Notarie á 2 terminer

Valberedningens förslag: Ebba Rosengren

Mötet väljer Ebba Rosengren

1 st. Valberedningsordförande á 2 terminer

Valberedningens valberednings förslag: Ebba Keller

Mötet väljer Ebba Keller

§ 8. Val av hedersledamot

Mötet väljer Jonas Hafström

§ 9. Antagande av ny stadga

Mötet beslutar att godkänna den nya stadgan

§ 10. Fastställande av bokslut samt ansvarsfrihet för Quratel och Nationskollegium HT22

Mötet beslutar att fastställa bokslut samt ansvarsfrihet för Quratel och Nationskollegium HT22

§ 11. Övrigt

§ 12. OFMA

Glöm inte legitimation samt giltig studentlegitimation.

Protokoll samt reviderade stadgar finns att tillgå på expeditionen. 

Varmt välkomna,
Filippa Lavré
Qurator