Stipendieutlysning ur Ulla och Claes Levins fond för Malmö Nations bästa

Härmed utlyses stipendium för första gången ur Ulla och Claes Levins fond för Malmö Nations bästa.  

Fondens syfte är att gynna och utveckla Malmö Nations medlemmars intresse och engagemang för socialt ansvarstagande inom och/eller utanför nationens ram samt att bidra till att skapa förebilder för nationens verksamhet i vid mening. 

Socialt ansvarstagande kan bland annat komma till uttryck genom medkänsla och empati för sina medmänniskor, genom initiativtagande och utveckling av Malmö Nations verksamhet eller genom deltagande i ideellt eller socialt arbete.

Stipendium ur fonden kan delas ut både till personer och till organisationer och utdelas under Malmö Nations Vårbal. 

Ansökan eller nominering skickas in till qurator@malmonation.com senast den 20 mars. 

Bästa hälsningar,  

Filippa Lavré 

Qurator