Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 2023.01.24

Härmed kallar Malmö Nation till nationsmöte för val av tjänstemän för VT23 och HT23.
Mötet äger rum i nationens publokal 18.00(..) tisdagen den 24/1 2023.

Anmälan till nationsmötet görs via följande formulär. Formuläret finns till för att vi ska kunna uppskatta vilka lokaler vi ska disponera under mötet. Observera att anmälan inte är bindande och att du får delta även utan anmälan, men det är mycket hjälpsamt för oss. Klicka här för att komma till formuläret. Stort tack!

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2022-11-22

§ 5. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 6. Meddelanden

§ 7. Förslag om antagande av ny stadga

§ 8. Förrättande av nationsval

1 st. Boulangeriettjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag: Maria Möldre

Mötet väljer Maria Möldre

1 st. ProNotarie á 2 terminer

Valberedningens förslag: Isabelle Englesson

Mötet väljer Isabelle Englesson

§ 9. Övrigt

§ 10. OFMA

Protokoll samt reviderade stadgar finns att tillgå på expeditionen. 

Glöm inte legitimation samt giltig studentlegitimation.

Varmt välkomna,

Filippa Lavré

Qurator