Malmö Nations Valberedning utlyser tjänstemannaposter för VT23 & HT23

Malmö Nations valberedning utlyser tjänstemannaposter för vårterminen 2023 och höstterminen 2023. Skicka din ansökan eller nominering senast den 2 november klockan 23.59.

För att kunna ansöka om en tjänstemannapost på Malmö Nation krävs det att du är medlem i Studentlund och på Malmö Nation.

Ansökan till tjänstemannaposter görs på denna länk.

Nomineringar till tjänstemannaposter görs på denna länk.

Tjänstemannaposter som utlyses

För beskrivning av följande tjänstemannaposter, vänligen klicka på postens namn så förs du vidare till mer information som beskriver postens ansvarsområde ytterligare.

5 st. Lunchtjänsteman á 2 terminer

1 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

1 st. Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

1 st. Boulangeriettjänsteman á 1 termin

2 st. Mangostjänsteman á 2 terminer

1 st. Fototjänsteman á 2 terminer

1 st. Grafik & Estetik-tjänsteman  á 2 terminer

1 st. Filmtjänsteman  á 2 terminer

1 st. Natutjänsteman á 2 terminer

1 st. Körtjänsteman á 2 terminer

1 st. Kapellettjänsteman á 2 terminer

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 2 terminer

1 st. Novischtjänsteman á 2 terminer

1 st. Novischtjänsteman á 1 terminer

1 st. Eventeriettjänsteman Mat á 2 terminer

1 st. Eventeriettjänsteman Hovmästare á 2 terminer

1 st. Eventeriettjänsteman Bar á 2 terminer

1 st. Kryckans Hörna Mat á 2 terminer

1 st. Kryckans Hörna Bar á 2 terminer

2 st. Casanovatjänsteman Torsdag á 2 terminer

4 st. Casanovatjänsteman Lördag á 2 terminer

1 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (Mat)

1 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (Bar)

1 st. Gyllene Kalvenkrögare á 1 termin 

1 st. Gyllene Kalvenhovmästare á 1 termin

1 st. Husmor á 2 terminer

2 st. Sexmästare á 2 terminer 

2 st. Övermarskalk á 1 termin

1 st. Fanbärare á 2 terminer

1 st. ProNotarie á 2 terminer

5 st. Kollegieledamot á 2 terminer

2 st. Kollegieledamot á 1 termin 

2 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder (OBS! Inte en tjänstemannapost)

Så ansöker du till en tjänstemannapost

Skicka in din ansökan eller nominering senast den 2 november kl. 23:59. Ansökningar eller nomineringar som inkommer efter denna tid kommer ej att behandlas. Efter sista ansökningsdag kommer den sökande eller nominerade kontaktas för vidare instruktioner för kommande intervju. Intervjuer sker i Malmö Nations publokal mellan den 7e november– 15e november.

KLICKA HÄR FÖR ATT SÖKA EN TJÄNSTEMANNA POST

KLICKA HÄR FÖR ATT NOMINERA NÅGON TILL EN TJÄNSTEMANNAPOST

Vid ansökan till posten som Kollegieledamot eller Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder

Vid ansökan till posten som Kollegieledamot var vänlig komplettera ditt svar i formuläret genom att maila CV samt personligt brev på max 400 ord till valberedningen@malmonation.com, för att din ansökan ska vara komplett. Om sökande blir nominerad ska detta kompletteras med i efterhand.

Vid ansökan till posten som Studentrepresentant till Malmö Nations Bostäder var vänlig komplettera ditt svar i formuläret genom att maila CV samt personligt brev på max 400 ord till valberedningen@malmonation.com, för att din ansökan ska vara komplett. Om sökande blir nominerad ska detta kompletteras med i efterhand.

Observera att detta inte är en tjänstemannapost. Intervjuerna kommer att hållas av en särskild Valberedning i samråd med styrelsen för Malmö Nations Bostäder. 

Vänligen,

Malmö Nations Valberedning

____________________________________________________

Valberedningens valberedning utlyser tjänstemannaposter

För beskrivning av följande tjänstemannapost, vänligen klicka på postens namn så förs du vidare till mer information som beskriver postens ansvarsområde ytterligare.

2 st. Valberedningsledamot á 2 terminer

Skicka din ansökan eller nominering till valbvalb@malmonation.com senast den 2 november kl. 23:59. Din ansökan ska innehålla för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress samt CV och ett personligt brev på max 400 ord. Intervjuer sker i Malmö Nations publokal. 

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer och e-postadress inte kommer att behandlas.

Vänligen,

Valberedningens valberedning