Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 2022.11.01 för val av Qurator och ProQurator Social

Malmö Nation kallar till Nationsmöte i samband med val av Qurator och ProQurator Social. Mötet hålls den 1 november klockan 18.00.

Anmälan till nationsmötet görs via följande formulär. Formuläret finns till för att vi ska kunna uppskatta vilka lokaler vi ska disponera under mötet. Observera att anmälan inte är bindande och att du får delta även utan anmälan, men det är mycket hjälpsamt för oss. Stort tack! https://forms.gle/KEwTjrSGR5qKXxPD9

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2022-09-06

§ 5. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 6. Meddelanden

§ 7. Förslag om stadgeändring

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt godkännande av ansvarsfrihet            för Quratel och nationskollegium vårterminen 2022

§ 9. Förrättande av nationsval

1 st. Qurator á 2 terminer

Valberedningens nominering: 

Anna Blanca Zingmark – Motförslag Filippa Lavré

Mötet väljer Filippa Lavré

1 st. ProQurator Social á 2 terminer

Valberedningens nominering:
Casper Kull


Mötet väljer Casper Kull 

§ 10. Övrigt

§ 11. OFMA

Glöm inte legitimation samt giltig studentlegitimation.

Protokoll finns att tillgå på expeditionen. 

Varmt välkomna,
Fanny Spindler Lagercrantz
Qurator