Val av Qurator och ProQurator Social

Malmö Nations valberedning utlyser nu val av Qurator och ProQurator Social för två terminer. Ansökningar och nomineringar skickas till valberedningen senast den 16 oktober klockan 23.59.

Valberedningen utlyser härmed val till:

   –   1 st. Qurator á 2 terminer

   –   1 st. ProQurator Social á 2 terminer

”Som Quratelsmedlem ingår du i ledningsgruppen som förvaltar hela nationens verksamhet. Att vara Quratelsmedlem medför ett ansvar gentemot organisationen och alla som berörs av denna.”

1 st Qurator á 2 terminer

Arbetsbeskrivning

Quratorn står som ytterst ansvarig för nationen och dess verksamhet och har även som uppgift att leda hela Quratelets arbete. Som ytterst ansvarig är det Quratorns uppgift att föra och bibehålla kommunikationen med myndigheter, organisationer, näringsliv och nyckelpersoner knutna till nationen. Quratorn driver långsiktiga frågor för att utveckla nationen och representerar nationen både i och utanför den egna verksamheten.

Efterfrågade egenskaper

Malmö Nation efterfrågar en person som karaktäriseras av starka ledaregenskaper och hög social kompetens samt god retorisk förmåga. Vi ser att personen är välstrukturerad, ansvarstagande, stresstålig samt en mycket god personkännare. Du har en ödmjuk inställning och personlighet för att på bästa sätt kunna representera nationen och driva verksamheten framåt. Du bör ha en god diplomatisk förmåga och en stark samarbetsvilja. Tidigare erfarenhet inom något av det ovanstående är meriterande.

1 st ProQurator Social á 2 terminer

Arbetsbeskrivning

ProQurator Social ansvarar för att nationens löpande verksamhet fungerar felfritt och att alla utskott sköts på ett tillfredsställande sätt. Detta innefattar såväl inköp och inventering som att sätta upp tydliga mål och riktlinjer för nationens aktiva medlemmar. ProQurator Social verkar även för att upprätthålla en god kommunikation mellan Quratelet och nationens aktiva utskott och medlemmar.

Efterfrågade egenskaper

Malmö Nation efterfrågar en person som är van vid att arbeta under stress och samtidigt är välplanerad och organiserad i sitt utförande. Du besitter en väldigt god problemlösningsförmåga och innehar ett naturligt driv. Vi ser att personen är lyhörd och en mycket god människokännare. Vi efterfrågar en kreativ och idérik person som strävar mot att nå förbättringar och förnyelse ur ett långsiktigt perspektiv. Tidigare erfarenhet inom något av det ovanstående är meriterande.

Intervju till Quratelsposterna Qurator & ProQurator Social

Inför intervju kommer den sökande att få ett mail där intervjuprocessen beskrivs djupare samt vilka förberedelser som krävs. Några dagar innan intervju kommer den sökande att få göra ett case för att visa prov på sina kunskaper och förmåga. 

Intervju kommer att hållas den 24-25 oktober i Malmö Nations publokal. 

För övriga frågor eller en mer utförlig arbetsbeskrivning vänligen kontakta Valberedningen eller Quratelet.

Vänligen skicka in din ansökan eller nominering till valberedningen@malmonation.com senast söndagen den 16/10 klockan 23.59.

Ansökan ska innehålla den sökandes/nominerades för- och efternamn, telefonnummer och mailadress samt ett CV och ett personligt brev på max en A4. Om personen nomineras kan CV och personligt brev kompletteras i efterhand.

Observera att varken nomineringar eller ansökningar utan telefonnummer kommer att behandlas.

Vänligen,

Malmö Nations Valberedning