Utlysning av Pigges Premium

Pigges Premium är en fond som genom ett premium uppmuntrar en person eller förening som på ett oegennyttigt sätt verkar för ett gladare och mer innehållsrikt studentliv vid Lunds Universitet. Skicka in ditt förslag senast onsdagen den 2 november.

Per Gunnar Larsson, i folkmun Pigge, var ett begrepp bland Lunds studenter på 60- och 70-talet. Han var aktiv i Malmö Nation som Idrottsförman, Sexmästare, Notarie och Pro Qurator och svarade även under en rad år för nationens husförvaltning. Han var spexförman och så småningom General för Karnevalen 1974. Han avslutade sitt engagemang som förman för Studentgården i Skanör. Pigge lämnade lundalivet och arbetet på statistiska institutionen 1979 för utlandstjänstgöring hos Skånska Cementgjuteriet, idag Skanska. Vid Pigges alltför tidiga bortgång 1982, instiftades ett stipendium till hans minne. Stipendiet utdelas sedan 1983 en gång om året i samband med premiären på siste november-spexet på AF.

Premiets syfte

”Premiefondens syfte är att genom ett premium uppmuntra person eller förening som på ett oegennyttigt sätt verkar för ett gladare och mer innehållsrikt studentliv vid Lunds Universitet. Pigges Premium skall både fungera som en erkänsla för gjorda insatser och en uppmuntran till efterföljd. Premiet är att betrakta för ett ringa bidrag till täckande av kostnader som stipendiaten haft för utförande av sitt värv”.

Så är premiets syfte formulerat i statuterna och innebär att man söker en glad och god kamrat, som verkar eller har verkat för studenternas stora nöje och lycka. Det speciella med stipendiet är att det ges till en student (eller förening) som inte i första hand har synts utåt eller stått i rampljuset.

Nominering och deadline

Kollegiet för Pigges Premiefond (Uardaakademins Praeses, Karnevalsgeneralen, Spexförman, Qurator Malmö Nation och Studentgårdens förman) uppmanar studentorganisationerna i Lund att inkomma med förslag på en doldis, som har gjort mycket för sina medstudenter. Förslagen skall skickas till Malmö Nations Qurator senast onsdag den 2 november. Förslaget skall vara skriftligt och innehålla en slagkraftig motivering.

Frågor?

Eventuella frågor besvaras av Malmö Nations Qurator:

Fanny Spindler Lagercrantz

Qurator – Malmö Nation

qurator@malmonation.com

046 – 12 78 02

Malmö Nation Pigges Premium, Östra Vallgatan. 51, 223 61 Lund.

Lundensiska hälsningar

Karnevalen
Lundaspexarna
Malmö Nation
Studentgården i Skanör
Uardaakademin
Piggesvänner