Anna och Nils Dahlqvist stipendieutdelning 2022

Nu är ansökan till Anna och Nils Dahlqvist stipendium för 2022 öppen. Sökande måste vara medlem i Malmö Nation vid ansökningstidens utgång, samt ha gått på gymnasieskola i Malmö. Bidrag kan delas ut i maximalt tre på varandra följande år. 

Av ansökan ska framgå personnummer, namn, fullständig adress inklusive lägenhetsnummer, postnummer och ort.

Ansökan skickas till Pqe@malmonation.com senast den 3/10 – 2022 med ämnesrad Dahlqvist22.

Med vänliga hälsningar, 

Else Änggårdh

ProQurator ekonomi