Malmö Nation har valt två tjänstemän till Kryckans hörna för HT22

Malmö Nation har valt två tjänstemän till Kryckans hörna för höstterminen 2022.

Malmö Nation meddelar härmed att två tjänstemän för Kryckans hörna valts för höstterminen 2022:

  • Julia Bengtsson Vikentorp (mat)
  • Erik Gösta Larsson (bar)

Valets beredning

Posterna lystes på nationens hemsida den 8 augusti 2022. Lysningen publicerades också på nationens Facebook och Instagram. Det var möjligt att skicka in förslag på lämpliga kandidater fram till den 16 augusti klockan 23.59.

Valkommittén bestod av av Fanny Spindler Lagercrantz, Else Änggård, Truls Grafström och Lucas Adolfsson. Efter nomineringsstoppet så hölls intervjuer för posterna och därefter så bereddes valet inom kommittén och de sökandes för- och nackdelar beaktades.

När valkommittén fattat beslut om vilka som tilldelats respektive post så meddelades samtliga kandidater. Malmö Nation tackar alla sökande för visat intresse och är väldigt imponerade över den kompetens som finns bland våra medlemmar.

Med vänliga hälsningar, Malmö Nations Quratel