Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 2022.09.06

Härmed kallar Malmö Nation till nationsmöte för val av tjänstemän HT22-VT23.
Mötet äger rum i nationens publokal 18.00(..) tisdagen den 6/9 2022.

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2022-05-10

§ 5. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 6. Meddelanden

§ 7. Förrättande av nationsval

1 st. Brunchtjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag:

Sofia Rammer 

1 st. Mangostjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag:

Julia Sundewall

1 st. Upper East-tjänsteman á 1 termin (Mat) 

Valberedningens förslag:

Gustaf Strauss

1 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (Bar) 

Valberedningens förslag:

Hampus Ungesson – Motförslag Isabella Brisfors

Nationsmötet beslutade att välja: Hampus Ungesson

1 st. Casanovatjänsteman Lördag á 1 termin

Valberedningens förslag:

Henning Zackrisson

1 st. Natutjänsteman á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Hannah Bahri

1 st. Natutjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag:

Alexandra Buskas 

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Eric Hemmingsson

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 1 terminer

Valberedningens förslag:

Harald From 

1 st. Fototjänsteman á 1 termin

Valberedningens förslag:

Shaila Berglund – Motförslag Sara Landorph

Nationsmötet beslutade att välja: Shaila Berglund

1 st. Sångförman á 2 terminer

Valberedningens förslag:

Patrik Utterström 

1 st. Kollegieledamot á 1 termin 

Valberedningens förslag: 

Jonas Hallgren 

1 st. Valberedningsledamot á 2 terminer

Valberedningens valberednings förslag:

Matilda Jansson 

 § 8. Övrigt

§ 9. OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 10. Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Glöm inte legitimation samt giltig studentlegitimation.

Varmt välkomna,
Fanny Spindler Lagercrantz
Qurator