Malmö Nations Valberedning utlyser fyllnadsposter för HT22 & VT23

Ansökan samt nominering till poster görs via länkarna nedan.

För att kunna ansöka om en tjänstemannapost på Malmö Nation krävs det att du är medlem i Studentlund och på Malmö Nation.

För beskrivning av följande tjänstemannaposter, vänligen klicka på postens namn så förs du vidare till mer information som beskriver postens ansvarsområde ytterligare.

1 st. Brunchtjänsteman á 1 termin

1 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer (Bar)

1 st. Upper East-tjänsteman á 1 termin (Mat)

1 st. Casanovatjänsteman Lördag á 1 termin

1 st. Fototjänsteman á 1 termin

1 st. Natutjänsteman á 2 terminer

1 st. Mangotjänsteman á 1 termin 

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 2 terminer

1 st. Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 1 termin

1 st. Sångförman á 2 terminer

1 st. Kollegieledamot á 1 termin

Alla ansökningar och nomineringar görs via länkarna nedan.Skicka in din ansökan eller nominering senast den 16 aug kl. 23:59. Ansökningar eller nomineringar som inkommer efter denna tid kommer ej att behandlas. Efter sista ansökningsdag kommer den sökande eller nominerade kontaktas för vidare instruktioner för kommande intervju. Intervjuer sker i Malmö Nations publokal mellan den 25e aug – 30e aug. 

Klicka på länken för att söka till tjänstemannapost:

https://forms.gle/23rDtHZTMzc3FkNAA

Klicka på länken för att nominera till tjänstemannapost:

https://forms.gle/LjfQsRGeXHV3yUm38

Vid ansökan till posten som Kollegieledamot 

Vid ansökan till posten som Kollegieledamot var vänlig komplettera ditt svar i formuläret genom att maila CV samt personligt brev på max 400 ord till valberedningen@malmonation.com, för att din ansökan ska vara komplett. Om sökande blir nominerad ska detta kompletteras med i efterhand.

Vänligen,

Malmö Nations Valberedning


Härmed utlyser Valberedningens Valberedning följande poster till val inför och HT 22 och VT 23.

För beskrivning av följande tjänstemannapost, vänligen klicka på postens namn så förs du vidare till mer information som beskriver postens ansvarsområde ytterligare.

1 st. Valberedningsledamot á 2 terminer

Klicka på länken för att söka till tjänstemannapost:

Klicka på länken för att nominera till tjänstemannapost:

Skicka din ansökan eller nominering till valbvalb@malmonation.com senast den 16 aug kl. 23:59. Din ansökan ska innehålla för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress samt CV och ett personligt brev på max 400 ord. Intervjuer sker i Malmö Nations publokal. 

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer och e-postadress inte kommer att behandlas.

Vänligen,

Valberedningens valberedning