Uppdaterad kallelse: Malmö Nation kallar till Nationsmöte 2022.04.05

Härmed kallar Malmö Nation till nationsmöte i samband med val av Proqurator Ekonomi, Notarie, Valberedningens ordförande samt Valberedningsledamot.
Mötet äger rum i nationens publokal 18.00(..) tisdagen den 5/4.


Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Justering av protokoll från nationsmöte 2022-01-25

§ 5. Meddelanden

§ 6. Förrättande av nationsval

1 st. Proqurator Ekonomi á 2 terminer

Valberedningens förslag: Else Änggård

1 st. Notarie á 2 terminer

Valberedningens förslag: Lucas Adolfsson

1 st. Valberedningens ordförande á 2 terminer

Valberedningens valberednings förslag: Lina Norberg

1 st. Valberedningsledamot á 2 terminer

Valberedningens valberednings förslag: Lamin Jammeh

§ 7. Val av hedersledamot

§ 8. Fastställande av bokslut samt ansvarsfrihet för Quratel och nationskollegiet HT21

§ 9. Övrigt

§ 10. OFMA

Kommentar till föredragningslista:
§ 11. Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Glöm inte legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,
Fanny Spindler Lagercrantz
Qurator